DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 516 —


Osjeguranje mlroTina državnih radnika u Rusiji. Nedavno
đonesoše ruske novine najnoviju odredbu ruskoga cara, kojom se osjegurava
radnicima svih državnih poduzeća u Kusiji mirovina. Ovime učinjen
je velik korak k poboljšanju odnošaja radničkoga stališa u Rusiji, koji
ne de valjda ostati bez dojma ni po evropski zapad.


Upis slušača u kr. šumarsku akademiju zagrebačku prislonjenu
uz mudroslovni fakultet kr. sveučilišta počinje kao i upis
ostalih slušača kr. sveučilišta početkom mjeseca oktobra, a traje do 14.
istoga mjeseca, Za redovite slušače vriede iste ustanove, koje i za slušače
universe. Kao redoviti slušač može biti upisan samo onaj, koji se
izkaže svjedočbom zrelosti više gimnazije, realne gimnazije ili više realke.
Glede izvanrednih slušača i opet su mjerodavne iste ustanove, koje vriede
za sveučilište. Sve to spominjemo naročito s toga, što češće dolaze u
tom pogledu upiti iz susjednih zemlja.


Hvalevriedan pokret kojemu je svrha da se hrvatskom jeziku na
fflastitom ognjištu osjegura rodjeno pravo, neka ne stane ni pred vrati
našeg domaćeg privatnog šumarstva, koje se još danas često prekomjerno


— i gdje ne treba — služi njemačkimi tiskanicami, štampiljami i tomu
sličnim. Prave naše hrvatske privatne šumske uprave imaju često svoje
žigove i štampilje samo njemački, kao n. pr. Porstamt x, Forstamt y
i t. d. To mora prestati, jer ako i nismo šoviniste, ipak ne smijemo svoj
jezik sami potiskavati u kut. Neka dakle i naša gg. privatni šumarski
činovnici koliko mogu nastoje, da bude na svim štampiljama i žigovima
i hrvatski jezik došao do svojega prava. Ugledajmo se u tom pogledu u
našu braću Mngjare, kod kojih su takodjer negda iste prilike vladale,
kakove na tom polju vladaju kod nas još i danas.
^"´""-"" Natječaj.


U području kr. nađšumarskoga ureda u Vinkovcima imadu se popuniti
tri lugarska mjesta trećega razreda, sa sistemiziranimi berivi.


Natjecatelji za ta mjesta imadu se izkazati. da su: 1. neporočnoga
vladanja; 2. prevalili 24. godinu života; 3. dobrim uspjehom položili
lugarski izpit; 4. vješti službenom jeziku u slovu i pismu i 5. da uz
podpunu duševnu i tjelesnu snagu bezpogriešno govore, vide i čuju.


Gornjima izpravama obložene i vlastoručno napisane molbenice
imadu se najkasnije do 15. rujna t. g. kr. nadšumarskom uredu u Vinkovcima
predložiti.


Kr. nađšumarski ured.


u Vinkovcima, dne 27. kolovoza 1901.


"UređjujeIvan Partaš,prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. Wittasek).