DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 44     <-- 44 -->        PDF

trgovina oruđja i lovnih potrebština.
Sjag-reTs, IFalača I. iirv. šted-ionice.


Ciene U


najbolje vrsti
svaki viSeputa
uporabiv


100 kom. Lefaucheaux sivih Caliber 16 .


100 istih smedj ih , 12 .


100 Lancaster sivih „ 16 .


100 „ P a t e n t-Laneaster smeđjih „ 16 .


lOG „ istih smedjih „ 12 ... 2 ´„ 95 i,´


Sve ostale vrsti u svimi Calibri najjeftinije. U jedan post.
5 kila omot stane 700 kom. Calibra 16, 8,600 kom. Oalibra 12.


Ciene
jotovih
naboja.


Ovi su punjeni najboljim barutom, pod mojom pazkom točno
jedan kao drugi izradjen, a svaki označen brojem sadržavajućeg
špriha.


U manjimi mjesti ne može si nitko tako dobre i točne naboje
sam napraviti, jer se ne dobije takov barut niti stoje na razpolaganje
takove sprave kakove sprave ja rabim.


Normalna količina baruta jest za Caliber 16 4´/« grama, a za
Cajiber 12 S´/g grama. Na zahtjev mećem manje ili više baruta.
100 kom. Lancaster-naboja sivih .Caliber 16 . . . 7 K. 00 fil.
100 „ Patent Lancaster naboja smedjih Caliber 16 8 , 50 „
100 , istih naboja smedjih Caliber 12 .. . 9 p 90 ,


Sve ostale vrsti naboja u svimi Calibri najjeftinije. Giene se
razumjevaju loeo Zagreb bez omota, plativo pouzećem.


PoStom šaljem najmanje jedan sandučić svake vrsti naboja u
koji stanu 100 kom. Caliber 16, a po prilici 85 kom. Calibra 12.


Prigodom naručaba — za koje najučtivije molim — neka se
velecienjeni naručitelji na ovaj list pozvati blagoizvole.


Uz lovački pozdrav, odličnim štovanjem


S . ISZočoiidLa,.