DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 109 —


bivšem rimskom groblju, i da je on od svoga prijatelja dobio
više komada rimskih novaca, što su u Mitrovici nadjeni. Na
to mu primjetih, da se još gdjegdje tamo može naći rimski
novac, ali ga prosti sviet ne sakuplja, jer u njem ne nalazi
nikakvu vriednost, izim ako bi bio od zlata i dao se unovčiti.
Cigani kotlari, kako sam vidio, uzimaju stari bakreni novac,
jer s njime kotlove krpaju i tako starog rimskog novca sve
riedje biva i nestaje ga.


Rekoh mu nadalje, što se tiče negdašnjeg rimskog groblja
koje je blizu Mitrovice, da bi se tamo mogle još kojekakove
starine izkopati, nu da mi ono nije pravo poznato, akoprem sam tamo
više godina stanovao. Nisam saznao, da se je ondje šta osobita
našlo izim rimljanskih razlupanih cigletina i koji odlomak
sarkofaga, jer je to groblje od prijašnjih generacija prekopavano
i pretraženo. O tom sam se i sam uvjerio ; rekoše mi
to i ciglari koji su zemlju i pješak kopali, a čuo sam to i od
drugih, koji mi pripovjedaše, da ako su gdje na kakvi sarkofag
slučajno naišli, bio je svaki preokrenut i razlupan. Jedan lugar
koji je u blizini tog groblja stanovao, imao je svoj kućni triem
popločen sa pločama od rimskih sarkofaga, koji su bili i
s napisi providjeni i nije on, niti njegov otac u njima ništa
našao osim zemlje. Rekoh kapelanu Okrugiću, da se nisam
toliko za starine interesirao, jer to ne spada u moju struku,
inače da sam mogao koji put doći do kakvog predmeta, nu
možda on znade, zapitah ga, kakvi su to ljudi bili Zrinjski i
Frankopan, koji su odavna u bečkom Novom Mjestu od krvničke
ruke smaknuti i kraj njihovog sam stratišta za moga
boravljenja u Novom Mjestu često prolazio. On odvrati mi:
»kako ne bi znao, ta to su bili knezovi, koji su po Dalmaciji
i Hrvatskoj svoje gradove i veliki posjed imali i mnogo proti
Turcima vojevali«. To sam htio rado znati, jer sam vidio i
imao u ruci onaj mač s kojim je krvnik te knezove pogubio.
Na to on skoči sa stolca — »šta, vi ste vidjeH taj mač, pak
gdje i kako ste do njega došli?« Ja mu sve točno pripoviedih,
kako sam gore opisao, a to ga je još više uzrujalo — pak