DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— 124 —


rezane robe od tvrdoga drva 17.480 vagona u vriednosti od
21,063.792 K. za 2706 vagona manje nego 1900.;
. dapače i dužica izvezeno je u god. 1901. za 485 vagona manje
nego godine 1901.


Ipak ovo posliednje nema tolike važnosti, jer je prođja francuzke
dužice u prošloj godini pa sve do sada bila vrlo povoljna; djelomično
je tomu uzrok, što je Francuzka već dvie vrlo dobre berbe imala i što
se dužice danas kod nas više toliko ne proizvodi. Francuzi našu dužicu
za vinske bačve danas vrlo dobro plaćaju, jer su se osvjedočili, da ona
iz Amerike za vinsk o posudje toliko ne vriedi. Kako već zadnji puta
spomenusmo, dobra prodja francuzk e dužice jedina je sjajna točka
naše prošlogodišnje trgovine s drvom.


Kako se je gotovo po čitavoj Evropi opažao prošle godine u gospodarskom
životu neki zastoj, ipak nije nijedna zemlja takovih kriza doživjela
kao Njemačka. Silna obrtna poduzeća propadoše a specialno
mnoge do sele jake njemačke tvrdke, koje se bave šumskimi poslovi ili
u obće preradbom drva, dodjoše u novčane neprilike ili spadoše pod
stečaj. Njrmačka je sama prošle godine 1901. manj e uzela drva 54.597
vagona u vriednosti od 32 milijuna maraka. A kako su trgovačke sveze
izmedju Njemačke i naše monarkije vanredno razvile, participira naše
carinsko područje na spomenutom manjku sa ^/g, a samo ´/s odpada na
čitav ostali sviet.


Nazadak u izvozu u Njemačku nije medjutim škodio samo
našoj domaćoj lirvatskoj trgovini sa hrastovim robom — koja dobrim
dielom u Njemačku ide — već je indirektno škodio i našoj trgovini
s mekanim drvom. Istina je, da naša mekana jelova i smrekova drvena
roba ide samo na jug, naročito u Italiju, nu kako je Njemačka mnogo
manje trebala te robe, nastojali su trgovci iz alpinskih i karpatskih predjelih
da tu robu prođadu na jugu. Naša je dakle mekana roba imala
na južnim tržištima podnieti prošle godine mnogo jaču konkurenciju
nego li prijašnjih godina. Nuz to počela je sada i u mekom drvu osjetljiva
konkurencija susjedne Bosne. Ne samo da se još uvjek mnogo
hrastove robe u Bosnoj izradi, već se izradjuje sve više i više mekane
robe, jer i četinjavih šuma ima Bosna mnogo.


Uzev u obzir vladajuću obću gospodarsku stagnaciju, nadalje sve
veću konkurenciju ne samo Amerike već i naših susjednih zemalja, poimence
Rumunjske a u najnovije doba i Srbije, može se reći, da valjda
ni ova godina ne će biti po trgovinu s drvom bolja od one prošle godine.
Naši šumoposjednici morat će se obćenito zadovotjti manjimi
šumskimi taksami nego na izmaku XIX. vieka. Jedinu iznimk a činit