DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— 126 —


rani hrv.-slav. gospodarskoga družtva na Sveučilištnom trgu u Zagrebu


Ovo je već III. takova izložba, koju ovo družtvo priredjuje, pa je nade,


da će tako dobro uspjeti kao i prve dvie. U to ime podielit će se više


odlikovanje za rogovlje običnog jelena, jelena lanjca i srnjaka. Izložci


primaju se do 7. veljače.


Ovogodišnja zima i divljač. Kako lovački izvještaji iz čitave
prostrane naše monarkije glase, ovogodišnja je zima — bar do sele —
bila gotovo svagdje idealna; ništa nije divljači smetalo: ni snieg, ni led,
ni studen, ni povodnje ni pomanjkanje hrane. Potraje li i nadalje ovako,
moći će se lovci nadati obilnim lovinami u budućoj lovnoj saisoni.


Čagalj ili šakal iz okolice Vinkovaca. Prošli mjesec dobilo je
naše družtvo od strane „lovačkog družtva činovnika imov. obć. brodske"
na dar liep primjerak šakala, ženke u četvrtog godini. Riedku ovu lovinu
ubio je na 11. pr. mj. prilikom družtvenoga lova g. A. Patzak,
gradj. mjernik imovne obćine brodske, u srezu „Zapadne kusare". Ovo
je liep eksemplar šakala, kakovi živu po jugoiztočnom kraju balkanskoga
poluotoka — dalmatinski su manji — te je mjerio od njuške do kraja
repa upravo 1 met. Sam rep dugačak je samo 22 cm. Priposlani eksemplar
šakala predan je odmah na nadievanje preparatom narodnog zemalj.
muzeja u Zagrebu g. Baragi, koji ga je obećao što ljepše preparirati.
Sretnu lovcu srdačno čestitamo.


Medjunarodna ribarska izložba priredit će se, kako novine
javljaju, mjesecca rujna o. g. u Beču. Odbor odabrao je kao najzgodnije
mjesto Schwarzenbergov vrt, pa kako je prijava mnogo stiglo, nada se
odbor, da će se do kojih 600 akvarija podići.


Divljač u južnoj Africi. U južnoj Africi, danas postojbini Bura
i pozorištu dugotrajnoga englezko-burskoga rata, bilo je prije sva sila
divljači. Najviše je bilo gazela i antilopa, a na nje je vrebalo svagda mnogo
raznih grabežljivaca, naročito lavova. Danas se je to skroz promienilo.
Nestalo je velike plemenite divljači gotovo sasvim iz burskih zemalja.
Otjerala ih je djelomice kultura a sila ih je pogiuula od burskih pušaka,
a Buri su, kako se znade, pravi majstori u gadjanju kugljom. Kako
oni šprihom nigda ne pucaju, umnožila se je samo sitna divljač, naročiti
južno-afrički zec zvan „Vlaak". Uslied toga počimlju sad već i Buri
rabiti obične puške za lov. Velika se je divljač osobito za ovoga rata
gotovo sasvim iz Transvala i Oranja izselila, jer je bez prestanka uznemirivana,
a većili šuma, gdje bi zakloništa našla, gotovo ni ne ima.


Prodaja sjemenja šumskog drveća. Trgovci sjemenja i gospodari,
koji bi kod posjednika šuma u Ugarskoj željeli nabaviti sjemenja
od hrasta, duba, akacije, bukve, smreke, jele, bora, ariža i američkog
oraha, mogu doznati imena dobavljača i ciene u uredu trgovačko-obrtničke
komore u Zagrebu.