DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 127 —


Novi njemački carinski cienik zadaje i samim Niemcima dosta
glavobolje. Razpravo o njemu vrlo sporo napreduju; nije se tomu ni
čuditi, jer ide za osobitom zaštitom proizvoda domaćeg gospodarstva i
šumarstva, nu ne samo na trošak inozemstva, već i domaćeg ostalog
obrtnog pučanstvu. Opozija tih domaćih krugova velika je i žestoka, a
kako se čini ni inozemstvo ne želi se dati od Njemačke gospodarski prekomjerno
izcrpljivati, već i sa svoje strane nastoji, da vrati šilo za ognjilo.
Neki već misle, da bi uslied velike opozocije proti toj osnovi moglo doći
do toga, da bi ju vlada možda natrag povukla kao i kanalske osnove.
Zalostno je samo to, da će uslied gospodarskih nesuglasica i potežkoća,
koje prodji strane robe kane, poput Njemačke, stavljati i druge evropske
države, doći do osobite moći -Amerika i pritisnuti stari sviet još jače, nego
ga sad već tišti.


Izkaz


uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva
u razdobju od 29. prosinca 1901. do konca siečnja 1902.


Šumarnik Dragutin Moenaj članarinu 1901. 10 K.; Šumarnik Vinko
Benak članarinu 1901. 10 K.; Šumarnik Dragutin Laksar članarinu
1901. 10 K.; Nadšumar Dragutin Trotzer članarinu 1897.—1902. 60 K.
Šum. nadzornik Mirko Puk članarinu 1901. 10 K.; Šum. nadzornik Ante
Kern članarinu 1901. 10 K.; Kr. nadšumar Albert Rosmanith članarinu
1901. lO K.; Nadšumar [Mile Maslek članarinu 1901. 10 K.; Šumar
Prokop Agjić članarinu 1900., 1901. 20 K.; Šumar Ante Baličević članarinu
1900. 10 K.; Šumar Vjekoslav Bauer članarinu 1901. 10 K.;
Šumar Milan Škorić članarinu 1901. 10 K.; Šumar Radivoj Ljubinković
članarinu 1899.—1901. 30 K.; Šum. pristav Vaclav Fuksa članarinu 190 ´.
10 K.; Kr. šum. pristav Milan Gjureković članarinu 1899. —1901. 30 K.;
Šumar Gjorgje Gjurić članarinu 1900., 1901- 20 K ; Šum. vježbenik
Nikola Grdenić članarinu 1901. 10 K ; Šum. vježbenik Malija Grdenić
članarinu 1901. 10 K.; Nadšumar Ante Bunata članarinu 1901. 10 K.;
Nadšumar Gjuro Koča članarinu 1901. 10 K.; Šumarnik Josip Kiseljak
članarinu 1901. 10 K.; Nadšumar Ante Mark članarinu 1901. 10 K,;
Šum. nadzornik Stevo Petrović članarinu 1897. 10 K.; Nadšumar Ante
Renner članarinu 1901. 10 K.; Šumar Rudolf Rukavina članarinu 1900.,
1901. 20 K.; Šumar Dionis Sever članarmu 1901. 10 K.; Šumar Dragutin
Wiethe članarinu 1900., 1901. 20 K.; Šum. vježbenik Ivan Milković
članarinu 1901. 10 K.; Nadšumar Slavoljub Brozig članarinu 1901.
10 K.; Šumar Ivan Donadini članarinu 1901. 10 K.; Šumar Ratislav