DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 453 —


hovo nastojanje podpunoma opravdano, jer je svagda u interesu kupca,
da kupljeni objekt što prije izradjivati dade.


Vis. ugar. ministarstvo za poljodjelstvo udovoljilo je i onoj predstavci
drvotržaca glede prodaje odpadaka hrastovoga drva u erarskim
šumama, te je za dne 28. srpnja razpisana kod kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovcima ustmen a dražba za takav hrastov odpadak,
koji preostaje iza izradbe tvoriva kroz 5 godina — isti je odpadak ustanovljen
sa 25% procjenom izkazane sveukupne drvne gromade — uz
izkličnu cienu od 1 K. 51 fll. po m´ ; vadium iznosi 8000 K.


U brdskim šumama još se nekoje prodaje obavljaju; zadnji rezultati
prilično su dobri ondje, gdje ima prometila, paće i za bukovinu
počelo se je više pitati, što će osobito posjednike naših prostranih bukvika
obradovati moći — tim više, što oni u tom pogledu baš razmaženi
nisu.


Različite viesti.


Skupština kranjsko - primorskoga šumarskoga đružtva obdržavana
je ove godine u Građu na obalama Adrije kraj Akvileje. Glavna
svrha, da je ta skupština ovdje održana, bila je ta, da se razvide do
sele izvedene radnje i polučeni uspjesi oko pošumljenja pjeskulja na lagunima
oko Grada. Uz pitanje oko pošumljenja Krasa, koje se može
danas u Kranjskoj i austrij. Primorju već u načelu riešenim smatrati,
postalo je za kranjsko-primorsko šumarsko družtvo pitanje o umirenju
i pošumljenju pjeskulja oko Grada osobito zanimivim, odkako se je
prije tri godine odpočelo pošumljivanjem tih pjeskuljah. 0 tom pitanju,
kao i uspjehu dojakošnjih radnja i izkustva, izviestio je potanko na
skupštini g. K. Rubbia , c. kr. šumarski nadpovjerenik, koji rukovodi
te radnje oko umirenja i pošumljenja tih pjeskulja. To je pitanje i za
tamošnje stručnjake novo, jer već od 18. stoljeća, kad se u tom smjeru
nešto radilo po uputi Danca Soren Bjorna, više ništa radilo nije. Polučeni
uspjesi ovoga kratkotrajnoga trogodišnjega rada već su vrlo povoljni,
pa ne ima sumnje, da će u buduće ove radnje još i bolje napredovati,
dok se potrebito mjestno izkustvo u svakom smjeru steće.


Prvotna produkcija u god. 1901. Iz izvještaja trg. i obrt. komore
u Zagrebu o gospodarstvenim odnošajima u god. 1901.
Godina 1901. ne može se pohvaliti obiljnošću u proizvodnji ratarskih
plodina.


Veoma je promjenljivo vrieme tečajem prošle godine časom probudilo
dobre nade u ratarskim krugovima, časom opet pretvorilo te donekle
opravdane nade u puku obsjenu.