DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 455 —


suša pače bila lozi kod cvieta u prilog. Bolesti trsne ´pojaviše se ove
godine u mnogo slabijoj mjeri, a to usljed savjestnoga štrcanja sa modrom
galicom i prašenja sa sumporom, kao i usljed trsju povoljnog vremena.
Regeneracija loze na podlozi amerikanskog trsa napreduje po svoj zemlji
snažno, a sviet nastoji obraniti se proti nepogodama tuče u sve većoj
mjeri tučobranima.


Obilan plod na trsima dao je naslutiti dobru berbu, nu u sredini
godine naškodio je crni rak mnogom grozdu, ne manje je nepovoljno u
pogledu kvalitete djelovala hladna i kišovita jesen na groždje, tako da
konačni uspjeh u obim pravcima nije opravdao velike nade, što no ih
gojiše vinogradari o prirodu vina. Izgubljeno je bilo truležem do 30%.
Najgorje su prošli vinogradari, koji su već u rujnu brali sve u gjuture
gnjilo, poluzrelo i zdravo groždje. Takav je mošt na skoro postao gust
kao ulje, pa se je vukao zbog preobilja sluzi, suviška kiseline, premalo
sladora i trieslovine, te je usljed toga prešao u mliečno vrienje, mjesto
u alkoholičko. Mošt, izmošten od sama zdrava groždja, poslie istom u
listopadu održane berbe, bez iznimke je stalan i dobar. Tako je prošla
berba opet očito dokazala, od kolike je važnosti podbiranje te sortiranje
groždja za berbu. Novo se vino slabo traži, a usljed toga su pivnice još
pune vina.


Loznjaka imađe u Hrvatskpj i Slavoniji 6 zemaljskih i 142 družtvena.
Prvi pokrivaju površinu od 150, a drugi 196 katastralnih jutara.
Proizvedeno je do 2^/5 ´milijuna ključeca (´/g u zemaljskim ložnjacima).


Usljed velikih kiša, daleko još prije jeseni došlo je do vanredno
obsežnih i potrajnih poplav a u cielom komorskom teritoriju, naročito
od Zagreba do Jasenovca, a s prediduće potrajne suše, što je vladala
mjeseca svibnja u većem dielu teritorija, nastala je stagnacije, pače pogoršica
u razvitku ratarskih plodina tako, da za 14-dnevne vegetacije
kritičnog stadija oplodjivanja žitarica nije bilo nikakva napredka.
S toga je bila žetv a ozimina i jarina vrlo različita. Tako je sipala u
ovokomorskom okružju u minimumu i maksimumu: pšenica od rali
4—15 hl, raž 4—12 hl., zob 4—12 hl., ječam 4—18 h.; prosjekom od
rali bio je prihod: kod žitarica 6—10 q., kod kukuruze 9 q., kod zobi
9-127, q.


Zasijano je bilo u tom komorskom području: ozimine svega


245.000 rali, jarine svega 44.000 rali, a kukuruze svega 315.000 rali.
Rodilo je pako ca. 1,114.000 q. ozimine, 80.000 q. jarine, 2,300.000 q.
kukuruze, zobi pako 160.000 q. Kako se od tud vidi, kulturi zobi se
kod nas još ne svraća ona pažnja, koju ona zaslužuje za domaću porabu
i kao trgovačka bilina; ona je i glede tla kod nas još pravo pastorče
naših ratara, jer ju siju ogromnom većinom na jur iztrošeno ili