DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 456 —


posve mleno tlo; tako dakako njen prirod ne može pobudjivati na izdašniju
kulturu.


Od trgovinskoga bilja zasijano je bilo u komorskom području
najviše konoplje i lana, pa se tih plodina dobilo 62.000 q. u vlaknu.
Cikorij e ubralo se je 42.000 q. korjena, Cisti dobitak na rali kreće
se izmedju K. 430 i 590 ; tolika dobitka neda ni jedna druga plodina;
ali ako se zemljište ne će uzdržavati svrsi shodnim obradjivanjem, neobhodnim
gnojenjem i shodnim poljskim turnusom i istoj barem fizikalnoj
i kemičkoj snazi, ne će se polučiti trajan prihod u takovu gospodarstvu,
a tako će bit taj znatniji doliod i dobitak našim gospodarima samo
prelazan a put utrt k toli štetnom grabežnom ratarstvu. Na tu okolnost
ovdje moramo upozoriti.


Okopavin e ponieše dobro; lan je loše urodio, nu konoplje
dobro. Kukuruza, osobito ona kasno sijana, bila je redka i slaba. Heljda
i proja urodiše dobro, korun bijaše kvalitativno i kvantitavno srednje
ruke. Repa, zelje i crveni luk urodiše obilno. Livade su trpile od obiju
ekstrema, naime u početku od velike i hladne vlage, a kasnije od
vjetra i suše.


Sien a je bilo vrlo malo, tako da je mjestimice spremanja jednog
metričkog centa siena stajalo K 3; mjestimice bilo je sieno posve zamuljeno,
s toge je bila prodja s blagom postojano slaba, a ciene nizke,
jer se s oskudice krme mnogo blaga dbgonilo na sajmove, a malo gdje
bilo kupaca u dovoljnom broju, koji bi kupovali užitno i prigojno blago
jer je i u susjednim zemljama bilo malo krme u gospodara. Gospodari
pako, koji su po sreći svoje sieno sretno spravili i na višak imali
mogli su ga dobro prodati u staje državne englezke konjske asentkomisije
u svrhu rata proti Burima u južnoj Africi, koja u Zagrebu već
obstoji od rane jeseni, i gdje se na dan stiče 5—700 konja. Sieno u
tu svrhu dovaža se već i iz susjedne Štajerske na zagrebačko tržište,
jer ga naši domaći ratari na pretek više ne imaju. Vidi se od tud, od
kolike je važnosti sijanje krme na oranicama: može se reći: krme ne
ima nikada previše u gospodarstvu.


Kao svjetla točka živinogojstva iztiče se stalni te potrajni napredak
stočarstv a i u prošloj godini. Da se poluči što jedinstvenija pasmina
razdieljeno je po cieloj zemlji preko 4.600 bikova što zemaljskih što
podružničkih, obćinskih, subvencioniranih, što privatnhih. Od tih bikova
spada do blizu dvie trećine na ovokomorsko područje. Začudno je, što
stoka nije unatoč veoma slabe paše u prošloj godini stradala, već je
diljem ciele godine sa malom iznimkom zdrava bila. Samo je ustanovljeno
jedno veliko zlo, o kojemu bijaše dosele slaba spomena, a to je
tuberkuloza kod rogate marve. Tvrde mnogi, da je ta bolest importi