DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 457 —


rana Siemeiithalskom pasminom. Povodom nedovoljnog broja licenciranih
bikova moradoše se i prošle godine upotrebiti nelicencirani razplodnici
u mnogim manjim mjestima.


Krma d je sporadično trpjela od zaraze, a ovc e od metiljaguši. Konj i uzdržahu se u povoljnim zdravstvenim prilikama, napredak
u konjogojstvu je povodom uspješnoga križanja vidljiv, nu bio bi kud
li jači, da ne postoji malne u cieloj zemlji loši običaj prezati pod težki
tovar mladu ždriebad. Živa d je prebrodila zdravo cielu godinu, dočim
su pčele opet mnogo trpjele na nedostatnosti paše. Rojenje je tim povodom
dosta slabo bilo.


Ribarstv o nije do danas sa nadležne strane našlo u našoj domovini
nuždne željene zaštite, ono se tjera jošte danas na način koji
izazivlje opravdani prigovor sa strane strukovnjačke. Ne pazi se na vršenje
naredbenih propisa i daje se odveć lasno prigode ribokradičarima
da ilicitno love ribu i time oštete ne samo zakupnike, već u prvom
redu ribarstvo, koje kraj te pustopašnosti ide na susret svojoj očitoj
propasti.


U Zagrebu postoji posebno ribarsko družtvo, koje nastoji po slabim
svojim novčanim silama oko unapredjenja ribarstva Ono je uredilo
prošle godine u potoku Bliznecu mriestelištne stanice za pastrve i radi
sada oko gojilištne i mriestilične stanice u Savi za plemenitije vrsti
riba. Ovo družtvo kani tim podhvatom pokazati, kako u nas valja
uvesti ribarstvo, da bude i ono jedna od unosnih privrednih grana u
Hrvatskoj. Ovo je družtvo strukovnjački ocienilo zakonsku osnovu,
što no ju je priredila kr. zem. vlada i koja će osnova doći doskora
na saborsku razpravu.


O svilogojstv u stigoše crni glasovi, biva ga sve manje. Svilogojstvo
ne nalazi odziva više ni u onim predjelima, gdje su još u šestdesetim
godinama mal ne u svakoj kući žene svilce hranile, jer se je
svilogojstvo za to vrieme pribrajalo unosnoj privredi. Glavni povod tomu
zlu leži u onim okolnostima, o kojima je toli često jur rieč komora
povela u svojim predhodećim izvještajima. (»Hrv. trgov, list".)


Izpit lugarskih kaudidatu u Topuskom. Na 9. pr. mj. održan je
kako „Nar. Nov." javljaju u pripravnom lugarskom tečaju umir. šumara


P. A gj i ć a u Topuskom izpit lugarskih kandidata, kojemu su prisustvovali
mnogobrojni odlični kupalištni gosti i više starijih stručnjaka Izpitu sejepođvrglo
svih deset kandidata, koji su polovicom ožujka o. g. počeli polaziti
tromjesečni naukovni tečaj. To su mladići od 20—30 godina, većinom
bivši podčastnici kod vojske, koji su iz raznih krajeva Hrvatske
i Slavonije ili o svojem trošku ili o trošku svojih službodavaca stupili
u tečaj, da steku potrebitu teoretičku i praktičnu naobrazbu u lugarskoj