DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 459 —


— tražili mlieka i vukli su ju /.a đpjke, ali uzalud, mlieka nije bilo!
Kuja trpila je to, dok joj niesu dojke do krvi ozliedjene bile, pak je
istom tada psiće ostavila. Gašo Vac.
Ukinu<5e „meriiie" u Srbiji za drva. Srbski carinski tarif odredjuje
pristojbu za vaganje, „merinu" zvanu, za svu onu robu, koja se
imade po težini ocariniti. Pristojba iznosi 10 centima za q. Srbski jedan
zakon od god. 18b9. protegnuo je ovu merinu i na svu ostalu uvoznu
robu, makar da je i prosta od carine ili da se ocarini po m^, te je povisio
merinu na 0 40 dinara za q. Ovom odredbom, koja se u ničem
neda dovesti u sklad sa duhom trgovačkog ugovora, bio je težko pogodjtn
naš uvoz drva u Srbiji, tako da je n. pr. naš uvoz gorivih drva
pao od 1149 q u g. 1898. na 755 u g. 1999. Dne 3. ožujka o. g. izdana
je novela k carinskom tarifu, kojom se prvobitne ustanove opet
restituiraju, pa se od carine prosto robe i od onakove, koja se ocarinjuje
po kubičnom sadržaju, nema odmjeriti marina Ova odredba ne
samo da će opet pogodovati našem izvozu gorivih drva, već će dobro
doći i izvozu gradjevnog drva, pošto su stavke srbskog carinskog tarifa
za najvažnije vrsti gradjevnog liesa ustanovljene po rn^. (Hrv. trg. list).


Agrunie u Italiji. „Hrv. trg. list" piše : Proizvodnja limunova i
naranča zastupana je poglavito u južnoj Italiji i Siciliji. Ona je povećana
od 4.200 mil. komada u saisoni 1900.—1901. god. na 4.430 mil.
komada u saisoni 1901.—1902. godine. Najveći dio uvećane proizvodnje
pripada Siciliji i iztočnim okruzima južne Italije. Sicilija je pokazala
porast od 2893 na 2210 milijuna komada, a iztočni okruži od 73´6 na
117 5 mil. komada. — K tomu nadodajemo, da ova povećana proizvodnja
dolazi donekle i nama u korist, jer se za odpremu agruma rabe drveni
sanduci od bukovine — tavoleti i testoni — a ovo je jedna od glavne
robe, koja se u našim bukvicima izradjuje.


0 naučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke
u Gorski kotar, hrv. i austrij. Primorje, o kojem već u
zadnjem broju našega javismo, da će se u lipnju o. g. poduzeti, za sada
na kratko izvieštujemo, da je obavljeno točno polag uglavljenoga putnoga
programa. Izletnici krenuše 8, lipnja na put, a vratiše u večer
dne 17. lipnja natrag u Zagreb. Izletnici bili su svagdje liepo i prijazno
primljeni pače podvoreni od strane slav. ravnateljstva tvornice u Vrbovskom,
a u Mošunju na večeri i a Novom na objedu gosti gospodina
Nikole Sr i će šumskog veletržca i posjednika u Novom-Vinodolskom,
dočim ih u Buzetu u Istri i u Obćini nad Trstom počastilo objedom
u ime vis. c. kr. ministarstva za poljoojelstvo tamošnje c. kr. šumarsko
uadzorničtvo. Vrieme, ako je i bilo dosta kišovito, nije u programu nikakove
promjene prouzročilo, pa ako su izletnici i nešto više od kiše