DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 72     <-- 72 -->        PDF

- 462 —
Glede OTOgodišnje skupštine hi´T.-slav. šum. družtva, ne možemo
na razne stigle nam upite dati jos traženili ubaviesti, jer još nije
bilo sjednice u kojoj bi glede toga definitivni zaključak stvoren bio.
Svakako će nam, nadamo se, već budućem broju biti moguće o tom
šta izvjestnije reći.


Izkaz
vrhu uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog
družtva u mjesecu lipnju 1902.


Gospodar, ured u Petrinji članarine lugara 170 K.; Gospod, ured
u Glini članarine lugarah 30 K.; Šumar Stjepan Urbanski članarinu
1899. do 1901. 30 K.; Kraško nadzorničtvo u Senju članarine lugarab
8 K; Šumarija Oriovac članarino I. i II. razreda 102 K.; Šumar Jovan
Matić u ime članarine 1901. 8 K.; Nadšumar Jovo Metlaš u ime članarine
1901., 1902. 20 K.; Umir. kr. šumarnik Rikard Lang članarinu
1902. 10 K.; Šumarija u Raci članarine lugarah 28 K.; Nadšumar
Virgil Mabn članarinu 1901- 10 K.; Šum. nadzornik Julio Vraničar članarinu
za g. 1902. 10 K.; Vlastel. lugar I. Arambaisa drugi obrok članarine
1902 3 K.; Šumar vježbenik Stevan Živković upisninu i članarinu
1902. 12 K. Šum. nadzornik Ivan Kadleček članarinu za g. 1902. 10 K.


Izpravak : U Šumarskom listu broj 6. potvrdjena članarina po
slana po kr. nadlugaru Josipu Grbcu za 7 lugara uplaćena je za godiim
1902., a ne 1901. kako je pogrešno tiskano.


Broj 2400/1902.


Natječaj.


u području kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcima imade se popuniti
pet lugarskih mjesta trećega razreda sa sustavnim berivima. Natjecatelji
za ta mjesta imadu se izkazati, da su:


1. neporočnoga vladanja,
2. prevalili 24 godinu života,
3. dobrim uspjehom položili lugarski izpit,
4 vješti službenomu jeziku u slovu i pismu, i da
5. uz podpunu duševnu i tjelesnu snagu bezpogriešno govore
vide i čuju.
Gornjim izpravama obložene i vlastoručno napisane molbenice
madu se najkašnje do 10. srpnja t. g. kr. nadšumarskomu uredu u
Vinkovcima predložiti.


Kr. nađšumarski ured
u Vinkovcima, dne 3. lipnja 1902.