DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 128 —


skopčana, jer se samim izvedenjem puta dobiva odmah i najbolji
materijal za pošljunčenje takovog puta, to se bi nastojati
moralo, da se izgradnji valjane šumske cestovne mreže od
strane samih naših šumskih uprava što veća pažnja posveti
a za pojedine šumske komplekse specialue i sustavne osnove za
izgradnju šumskih prometila izrade. Ove bi se osnove imale
dovesti u sklad sa postojedim šumsko-gospodarstvenim osnovama,
te bi i takove shodno nadopunile. Sve ovo moglo bi se tim
laglje provesti, što je navlas naše mladje šumarsko osoblje za
te radnje nuždnu teoriju ved za naukovanja u znatnoj mjeri
steklo. Izgradnjom shodnih šumskih prometila digla se je šumska
renta, kako je uvodno spomenuto, u šumama mnogih naših
konkurenata, navlastito u susjednoj nam Bosnoj, pa je to i
jedno od najboljih sredstva, da se ova i kod- nas digne. Vriedi
to obdenito, po gotovo pako za one šume, koje trpe od nestašice
obdih modernih prometila, kao što su šume naše gornje
Krajine. I. P.


Pute vi i ciljevi trgovine drvom.


Ovaj je naslov odabrao svojemu predavanju, držanom u
klubu gospodara i šumara u Beču, šumar-ravnatelj L. Hufnagl.
U svojem predavanju predavač odmah u početku veli,
da je glavna zadada austro-ugarske trgovine drvom nastojati
oko toga, da ona s jedne strane očuva ona tržišta na kojima je
do sele dominirala a tudja joj utakmica ta tržišta oteti
hode, s druge strane nastojati, da si steče nova tržišta. Ovakovih
novih tržišta valja potražiti diljem ^obala sredozemnoga
mora, pak u Francuzkoj, Englezkoj, Belgiji, Holandiji, iztočnoj
i južnoj Africi, nadalje u Mezopotaniji, prednoj Indiji, konačno
u samoj Australiji, možda i Kini.


Predavač je toga mnienja, da najveda pogibelj prieti
šumskoj trgovini na jugu monarkije i to uslied prevelike proizvodnje
u Karpatima i u Bosnoj. Tako je koruškoj, kranj