DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 63 —


blizu sela A., konačno opet po vremenu sela A. i C u sječinu
koja se u blizini sela B. vodi.


Ne ima sumnje, da vodjenje sječe u dva ili više sjekoreda
istodobno, može uz velike prednosti imati eventualno i velikih
mana, s tog se u tom pogledu ne smije predaleko poći Vodi
li se u jednoj gosp. jedinici po više sječina iste godine, otežčat
će to u velike službu lugarskomu osoblju, jer je mnogo teže
čuvati i nadzirati šumu u kojoj se na više mjesta sječa vodi,
nego kad ima samo jedna sječina. Isto vriedi i glede nadzora,
nad kulturnim radnjama. Nu često rastu time i troškovi, jer
se mora istodobno i po više puteva uzdržavati, da bude izvoz
iz svake sjeČine moguć; po gotovo ne vole to drvotržci, jer je
njima i njihovim radnicima najdraža jedna — i što veća sječina.


Kad se gospod. jedinice diele u sjekorede često je običajno,
i preporučuje se, koncentrirati godišnju sječinu na jednoj
površini u jednom sjekoredu, ali ju shedeće godine prenesti u
drugi sjekored i t. d. pa se za kojih 4—5 godina, dok je kultura
iza posljednje sječe već uspjela, opet vratiti sječom u prvi
sjekored. Ovako rade često u četinjavim smrekovim i borovim
šumama, gdje se plaše zareznika, naročito borovoga kljunka.


Pošto se danas shodnomu podieljenju gosp. jedinica u sjekorede
sve veća važnost pripisuje, izrečeno je novijim našim
uredjajnim naputkom (od g. 1903.), da valja pojedine gosp. jedinice
ne sama u odjele ved i sjekorede podieliti, te je u istom, kao
i za gospod. jedinice (uredjajne razrede), i za sjekorede rečeno,
što se pod tim imenom razumjevati mora. Nisu naime ni definicije
za sjekorede svakuda skroz iste, kao i za gosp. jedinice,
a tako i nazivlje za taj pojam. U njemačkoj šumarskoj
literaturi najobičajuiji je izraz »Hiebszug« (odavle i naš »Sjekored
«), nu često se za taj pojam rabe i rieči »Hiebstour«,


»Schlagreihe«, »Schlagtour«, a odavle i naš »Sječni poredak«.


Nadamo se, da će iz ovih naših navoda moći koristi crpsti


oni, koji će se od sele imati češće baviti uredjenjem šuma a


ne dospievajiT u tolikoj se mjeri baviti teorijom nauke o ure


djenju šuma; a upravo shodno provedenom unutarnjom podie