DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 65 —


stanovite discipline, na podlozi starih razpoloživih zidina svoga
umjeća, lahkodom recipira znanstvenu novotariju, ter i nehotice
postaje njezinim sljednikom. Upravo u tom intelektuelnom usavršivanju,
mora da leži ambicija ozbiljnog stručara. S druge
strane podjeljuje trajno zanimanje stručnom literaturom i marljivo
nadopuujivanje ovog što je jednom u školi učeno, u praktičnom
životu stručaru onu sjegurnost i onaj mir u izvedbi
postavljenih mu zadataka, koji su u prvom redu potrebni, da
uspješno riešenje zadatka zajamče.


Obćem razvoju znanostih nije se mogla oteti niti šumarska
nauka, a naročito je pri kraju prošlog stoljeda nadopunjena
— da skoro na novo obradjena jedna od interesantnijih
njenih grana, nauka o uredjenju šuma.


Prvi početci uredjenja suma težili su za osjeguranjem potrajnog
užitka. Ovu brigu rodio je strah, da ne bi pomanjkalo
drva. Postavljeni cilj nastojalo se je postići u prvom početku
metodom razšestarenja, koja bje u 14. vijeku za
vedena u Erfurtskoj gradskoj šumi, ter koju je godine 1669.
propisao u Francezkoj za srednje i niske šume kralj Ljudevit


XIV. U prvoj polovici osamnajstog stoljeda — do koje dobe
šumari jošte nisu znali da ustanove zalihu i prirast — odredio
je Fridrik Veliki (g. 1740.) da se neuredna preborna
sječ a imade privesti na toliko u uredniji oblik, što će se za
buduće imati prebirati ne po čitavoj šumi, već samo u stanovitim
glavnim djelovima i u opredieljenom nizu godina. ISle
ima dvojbe da se u tim načelima imade potražiti početak zavedenja
sječinskog prebornog gospodarenja.
U drugoj polovici 18. vijeka odpočeli su ustanovljivati
prihod pomoćju računa o gromadnim i prirastnim zalihama.
Zametke gromadnog razdobnog razdelenja nalazimo u
metodi Beckmanovoj, objavljenoj god. 1759. koju je kašnje
nadopunio G. L. Hartig. Potonji podielio je obhodnju u razdobja,
u koja je razvrstao sastojine sa jednakimi ili postupnimi
gromadami. God. 1819. odredjena bje ta metoda kao temelj
za uredjenje šuma u Pruskoj.