DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 3     <-- 3 -->        PDF

mamU Ilsf.


Br. 2. u ZAGREBU, 1. veljače 1904. God. XXVIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´A stranice 8 K.; za ´/a stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


O gospodarstvenom ili unutarnjem podie-
Ijenju šuma.


Uredjenje šuma igra u modernome šumarstvu veliku ulogu.
Gotovo sve naprednije države idu za tim, da se sve veće
šumske površine urede i za njih sastave šumsko-gospodarstvene
osnove, pa tada po tim osnovama gospodariti počne, kako bi
se te šume što bolje kao takove očuvale i što veću korist vlastnicima
donosile. Dočim su se u prijašnje vrieme uredjivale
samo šume državne, pak šume onih posjednika latifundija
koji su do racijonalnoga šumarenja više držali: počinju se sada
uredjivati ne samo šume obdinske, već sve češće i šume omanjih
veleposjednika.


S ovih se razloga i sama nauka o uredjenju šuma sve
više usavršuje, a sve brojnijima bivaju djela šumarskih pisaca,
u kojima oni samo čistu nauku o uredjenju obradjuju. Uz ova
djela izdavaju se sve češće i posebni naputci za uredjenje šuma,
koje takodjer u literaturu nauke o uredjenju suma ubrojiti možemo.


I kod nas postalo je od g. 1894. pitanje o uredjenju šuma
važnije, od kako je naime izrečeno, da se imaju urediti sve
šume stojeće pod osobitim javnim nadzorom, po gotovo pako
od vremena, kad je vis. kr. zemalj. vlada izdala poseban naputak
za uredjenje tih šuma, o kojemu je u ovomu listu već
govora bilo. Mislimo s toga ugoditi mnogim našim cienjenim čitaocimatime,
što ćemo se u ovom članku pozabaviti jednim od najvažnijih
dielova nauke o uredjenju šuma, naime onim, koji se odnosi