DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 107 —


1898.-1903.; Mihaljević pl. M. 50 K. za g. 1899.-1903.; Pleško B
20 K. za g. 1900. i 1901.; Weiner M. za lugare Hajđinca J. 2 K. i Vojvodića
Š. ii K. : Nešković B. 30 K. za g. 1901.—1903.: Dražić J; 2 K.
za diplomu; Drnić M. 20 K. za g. 1900. i 1901.; Mlinarić E. 10 K". za


g. 1903.; Majerski S. 30 K. za g. 1901.—1903.; Ružička G. 10 K. za
g. 1900.; Grad Križevci 20 K. za g. 1903.; Ettinger J. 10 K. za g. 1903.;
Šindelar J. 20 K. za g. 1902. i 1903.; Ištaković B. 10 K. za g. 1903.;
Kr. šumar, ravnateljstvo u Zagrebu 98 K. za područne Jugare za god.
1903.; Šumarija u Raci 34 K. za lugarsko osoblje; Hanika J. 10 K. za
g. 1903.; Szentgy6rgy pl. Lj. 12 K. za 6 lugara; Gospodarstveni ured
II. banske imovne obćine 10 K. 32 fil.; Radić šumar u Konjici 3 K.
predplate; Paszty F. 14 K. za g. 1900. i 1901.; Jovanović M. 22 K. za
g. 1901. i 1902. (2 K. upisnine); Kesterčanek F. X. 10 K. za g. 1903,;
Svetličić P. 18 K. za sebe te Šporera A. i Polančića J.; Kosović B. za
godinu 1903.; Gospodarstveni ured II. banske imovne imovne obćine
6 K. 32 fil.; Agić pl. 0. 10 K. za godinu 1903. Šumarija u Nikincima
14 kruna za godinu 190?. za lugare Kovačevića Ž., Jovanovića G:,
Malovića P., Purića P., Milijaševića Š., Popovića Ž. i Antonijevića S.;
Gospodarstveni ured II. banske imovne obćine 2 K. 36 fil. i to ostatak
za g. 1902. od lugara Srdanovića Gj. i Pantelića V. a 68 fll., a od lugara
Boroevića P. 1 K. za pripomoćnu zakladu; Nj. Preuzvišenost svietli
ban dr. T. grof Pejačević sa 200 K. utemeljiteljnog prinosa; Ringel G.
10 K. za g. 1903.; Szentgy6rgyi pl. Lj. 10 K. za g. 1904.; Turković E.
10 K. za g. 1903.; Kr. nadlugar Crepić 30 K. za lugare zem. zajednica
kotara Djakovo; Arambajsa J. 3 K. za g. 1903.; Segen D. dr. 10 K. za
g. 1902.; Gospodarstveni ured slunjske imovne obćine 72 K. za 36 lugara
za g. 19u3.
Broj 45. ex 1904.


Oglas dražbe.


Dne il . veljače 1904. prodavat će se u U sati prije podne kestenove
šikare u srezu „Šašavi" kod sela Oblaj u površini od 80 jutara.
U srezu „Kelenški gaj" kod sela Brestika u površini od 32 jutra. U
srezu „Rakotiću" kod sela Brezovapolja u površinu od 34 juLra, u srezu
Barački gaj i Bakica kosa kod sela Berne i Maličke u površini od 60 ju
tara u srezu „Pecki gaj" kod sela Pecki i Bačuge u površini 20 jutara
te u srezu „Andjelina kosa" (Vozničine) kod sela Mali gradac u površini
od 60 jutara, putem pismenih ofterta za proizvodnju štipanih (Congoštolke)
i gladkih kestenovih štapova uz izkličnu cienu za štipane štapove
preko jednog metra duljine 40 kruna (četrdeset kruna) za štipane štapove
izpod jednog metra duljine 20 kruna (dvadeset kruna) a za gladke
kestenove štapove bez razlike duljine 15 kruna (petnaest kruna) od jedne
hiljade komada usljed dozvole Visoke kr. zemaljske vlade u Zagrebu
od 6. prosinca 1903. broj 77.985.