DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 56 —


maćih naputaka za uredjenje šuma gospodarstvenim jedinicami
ili uredjajnimi razredi. Po tom je ovim naputcima ne samo
točno označeno, da je gosp. jedinica i uredjajni razred jedno
te isto, već i jasno označen pojam što se gosp. jedinicom ili
uredjajnim razredom kod uredjenja gore spomenutih suma smatrati
ima. Za nas, ili bolje, za one koji uredjuju šuma gore
spomenutih kategorija posjeda, ne mogu s toga biti ni mjerodavna
ina mnienja, nazori i nazivi, tako oni, koje u tom pogledu
zastupaju razni naročito njemački autori, koji pišu o
uredjenju šuma, ili razni naputci izdani za uredjenje šuma u
raznim zemljama, i to tim više, što se ta mnienja, nazori i
nazivi medjnsobno podpunoma ne slažu´. Kada ved ne bi našim
naputcima bilo jasno izrečeno, da je gosp. jedinica i uredjajni
razred jedno te isto, te ujedno izrečeno što se pod ovim pojmom
razumjevati ima: mi bi najvolili dati uredjajnomu razredu nešto
širi, a gosp. jedinici nešto uži pojam i to bar za one slučajeve


— u praksi do duše dosta riedke — kad se radi o uredjenju
vanredno velikog šumskog kompleksa, kojeg su odnošaji skoro
sasvim jednaki, te se može u cielom kompleksu po istim načelima
gospodariti, nu ipak se hoće — ma i bila jedna te
ista vrst drva, obhodnja, način sječe i pomladjivanja — taj
veliki šumski kompleks razdieliti u pojedine dielove u kojim
će se dielovima ipak u toliko zasebno gospodariti, što će se
etat za svaki takav dio napose opredieliti i normalitet u njem
napose uzpostaviti htjeti. U tom slučajn mogli bi smatrati taj
cieli kompleks jednim uredjajnim razredom a pojedini mu dio
— u kojem će za sebe etat opredieliti i normalitet uzpostaviti
— gospodarstvenom jedinicom. U tom smislu rabili smo
izraze uredjajni razred i gospodarstvena jedinica u našem izvještaju
priobćenom u ovom listu o prošlogodišnjoj ekskurziji
hrv.-slav. šumarskoga družtva u Bosnu, a na onom mjestu,
gdje smo govorili o uredjenju čitavoga ogromnoga šumskoga
kompleksa »Crne gore«.
Ovakovi se dielovi (gosp. jedinice) unutar jednog velikog
šumskog kompleksa, u kojem se inače po istim načelima go´
Guttenberg: Forstbetriebseinrichtuag. Strana 172.