DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 57 spodari
i uredjenje provadja (uredjajni razred), izlučuju više s administrativnih
razloga, ponajpače obzirom na lugarsko osoblje
(ovakova je gosp. jedinica u pravilu jedan lugarski srez) kako
je to i u naputku od g. 1881., mjerodavnom za uredjenje šuma
naših krajiških imov. obdina, naročito naglašeno. Razlika je
samo ta, što ovaj naputak ovakove gospod. jedinice i uredjajnim
razredima zove, tako, da su po obim našim domaćim naputcima,
kako već napred spomenusmo, gospod. jedinica i uredjajni
razredi jedno te isto, naime: veći dielovi šuma za koje
će se etat napose izračunati, porabna osnova napose sastaviti
a neki se normalitet polučiti hoće.


Kada se uredjuju šume manjih posjednika, biti će pravilo,
da šuma pojedinog vlastnika bude jedna gosp. jedinica ; inače
neka se — u smislu domaćih naših naputaka — izluči više
posebnih gospodar, jedinica ili uredjajnih razreda, ali ipak
samo u slučajevima prieke nužde, kada se doista veliki šumski
kompleksi uredjuju. Treba naime na to misliti, da bi svaka gosp.
jedinica morala u pravilu imati i sve dobne razrede prilično
normalno zastupane. Inače moralo bi se, vodeć potrajno gospodarenje,
u svrhu postignuća normaliteta doprinositi prevelikih
gospodarskih žrtva t. j . sjeći možda premlade sastojine ih otezati
sječom starih sastojina.


Kod većih površina vjerojatnije je, da će na njima biti i
sastojina razne dobe, nego kod manjih površina. Ovo vriedi naročito
za visoke šume. Manje mogu biti gosp. jedinice u sitnim
nego u visokim šumama; manje ako se preborno gospodari a
veće kod sječinskoga gospodarenja i duljih obhodnja. Osobit o
u onom slučaju, gdje se gospod. jedinice razpadaju
u sjekorede mogu ovakove gosp. jedinice
i po više tisuća rali velike biti. Primjerice spominjemo,
da su kod imov. obćine križevačke svekolike šume ove
imov. obćine podieljene u 43 gosp. jedinice ; prosječna je veličina
jedne jedinice nešto preko tisuću rali; ima dakako jedinica
koje su jedva nekoliko stotina rali velike, nu ima s druge
strane i takovih, koje su daleko veće od iztaknute prosječne
veličine.