DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 58 —


Shodno zaokruženje gospodai´skih jedinica kod velikih
šumskih kompleksa, osobito onih, koji su obteredeni služnostima
ili u koje se ušumljuju pravoužitnici, iziskuje veliki oprez
od strane onih kojima je uredjenje šuma povjereno. Kod omanjih
šuma, kakove su one naših zemljištnih zajednica, ne će to
u pravilu biti s nikakovim većim potežkoćami skopčano, jer
kako već spomenusmo, bit će s malim iznimkami pravilo, da
će ciela šuma takove zajednice biti ujedno i jedna gospodarska
jedinica ili uredjeni razred. Da jedna gospod. jedinice ne mora
biti jedan susvislio komad šume, već se ona može i od više
medjusobom odieljenih šumskih parcela sastojati, samo se po
sebi razumieva.


Da se stvori okvir u kojem će se moći polučiti buduće
normalno stanje šuma, nadalje, da se šuma užini preglednijom,
eventualno pristupnijom, valja svaku oveću gosp. jedinicu, koja
nije sastavljena od manjih odieljenih parcela, već se sastoji od
jednog ili samo nekolikih većih komada, podieliti u manje die-
love zvane odjeli (okružja) ili još možda i u sjekorede.


Podieljenje samo u »odjele« — kod naših imov. obdina
zovu se odjeli okružja ili distrikti — mnogo je važnije nego
ono u sjekorede, jer se pojedina gospod. jedinica u svakom
slučaju i kod svih metoda uredjenja dieli u odjele, dočim se
svagda takove jedinice ne diele još i u sjekorede. Mnogi stariji
naputci za uredjenje šume ne zahtjevaju nikakovu podjelu
gosp. jedinica u sjekorede i odjele, već samo u odjele. Tako
primjerice naš naputak za uredjenje šuma krajiških imovnih
obćina od g. 1881. U novije vrieme ipak se i podielenju gosp.
jedinica u sjekorode pripisuju ne samo veća, već često i vrlo
velika važnost. S tog razloga i naš naputak od g. 1903. izdan
za uredjenje šuma stojećih pod osobitim javnim nadzorom, traži
podieljenje gosp. jedinica u sjekorede i odjele, a tako i naputak
po kojem se imaju uredjivati naše državne šume.


Kako je shodno podieljenje pojedine gosp. jedinice u
odjele u svakom slučaju od nužde, to ćemo ponajprije o tom
podieljenju koju spomenuti, prem bi neki mogo reći, da bi valjalo