DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1904 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 59 —


prije progovoriti o sjekoredima, koji su veći nego odjeli, jer
pojedini sjekored obuhvada obično po više odjela. Uza sve to
mi demo ipak prije progovoriti o podielenju šuma u odjele,
jer nam je ponovno naglasiti, da podieljenje šuma u sjekorede
nije od prieke potrebe, pak i nije s toga svagdje propisano i
običajno.


Podieljene neke gosp. jedinice u odjele provadja se u pravilu
gtako, da se kao medje pojedinih odjela odaberu po
mogućnosti naravne medje a kad takove nedostaju, neka se
odjeli razstave prosjecima. U ravnici, gdje obično ne ima dosta
naravnih medja, kao što su: potoci i stalni putevi, moraju se
prosjeci prosjeci i tako takove jedinice u odjele podieliti.


U brdovitom terrainu nekoj puta će dostati naravne medje
kao: drage, sljemena, potoci i putevi; ipak će u pravilu i ovdje
biti nuždni pojedini prosjeci, saniošto se oni kod velikih strmina ne
će u čitavoj širini prosjeci, već samo uzko tracirati. Putevi ne
će se u svakom slučaju moći odabrati kao medje pojedinih
odjela i to s toga, jer bi se više puta dobili previše nepravilni
odjeli, a tomu se nastoji izbjeći. Ne moraju odjeli baš pravilni
biti, a rabeć pretežno naravne medje ni ne mogu biti skroz
pravilni -— zatim se je doduše nekada čak i u brdskim predjelima
težilo — nu ipak treba gledati, da ne budu previše nepravilni;
naročito da se ne budu svršavali u šiljatim kutovima.


Veličina samih odjela ravna se obično polag veličine šume,
intenziteta gospodarstva, duljini obhodnje, vrsti sječe. Jedno se
može reći: nekada su bili odjeli znatno veći, nego li danas.
Tako su mnogi stari odjeli danas i kod nas podieljeni na dva
ili više odjela u našim državnim i imovno-obćinskim šumama.
I Prusi su svoje stare velike odjele — koji su nekada u lovne
svrhe izlučeni i »Jagen« (pogon) nazvani — podielili u [manje.
Kod naših imov. obćina glasom naputka od g. 1881. ne bi
smjeli pojedini odjeli (okružja) biti manji od 5, a veći od 20
normalnih čistih sječina. Primjerice kod sume 2000 rali velike
a kod 100 god. obhodnje, ne bi oni smjeli biti manji od 100
a veći od 400 rali; kod gosp. jedinice, koja bi bila 4000 rali