DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 644 —


Osobne viesti.


Imenovanja i preniještenja. Ban kraljevina Hrvalske i Slavonije
Dalmacije imenovao je absolvente šumarske akademije u Zagrebu Vašu
Vučkovića i Velimira pl. K 6 r 6 š k e n y a privremenimi kr. šumarskim
vjježbenicima i to prvoga kod šumarskoga odjela kr. zem. vlade a potonjega
kod kr. kotarske oblasti u Sisku,´oba sa sustavnom pripomoći;
nadalje premjestio je i to iz službenih obzira: kr. županijske šumarske
nadzornike I. razreda Slavoljubu Kozjak a od kr. žup. oblasti u Osieku
kr. žup. oblasti u Požegi a Julija Vran i car a kod kr. županijske oblasti
u Ogulinu kr. županijskoj oblasti u Vukovaru, kr. županijskog šumarskog
nadzornika II. razreda Gjuru Cesarić a od kr. županijske oblasti u
Požegi kr. županijskoj oblasti u Osieku, k. kotarskog šumara I. razreda
Dragutina Matizović a od kr. kotarske oblasti u Vukovaru kr. županijskoj
oblasti u Ogulinu, te kr. kot. šumara I. razreda Ivana Odžić a
od kr. kot. oblasti u Našicama sa sjedištem u Orahovici kr. kot. oblasti
u Pisarovini, a na vlastitu molbu: kr. kot. šumara I. razreda Stjepana
Revman a od kr. kot. oblasti u Pisarovini kr. kotarskoj oblasti u
Ivancu.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:
Kovač: Tumačenje o izravnih porezih, te zemaljskih i obćinskih
daća. Izašlo je kod Dujaka u Sisku.


Ova knjiga, ako i ne spada neposredno pod gornji naslov, ipak je
važna po sve poreznike dakle i po šumovlastnike, da se upute u narav
poreza, koji moraju plaćati.


Fischer: Taschenbuch fiir Pflanzensammler. Izašlo je u Leipzigu
kod Oskara Leinera. Ovo je već 12 izdanje ove knjige, pak joj i za
vriednost najbolje jamči.


Hermann: Tabellen zum Bestimmen der wichtigsten Holzgewachse
des deutschen Waldes und von einigen auslandischen angebauten Geholzen
nach Blattern und Knospen, Holz und Samereien. Izašlo kod J.
Neumanna u Neudainmu. Ciena 2 mar. 40 pfen.


SchSpfer: Die Teihvalderfrage und das Grundbueh. Bericht an den
volkswirtschaft. Ausschuss des Tiroler Landtages. Izašlo nakladom „Tyrolle"
u Bozenu. Ciena 30 filira.