DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— G96 —


Tko bez dozvole krči ili upropašduje šumu, bila čija mu
drago, osudiće se na globu do 100 1, osim štete, koja se plaća
povrijeđenom šumoposjedniku, predviđenu do 50 leva po dekaru.
Opustošena mjesta opet će se pošumiti po šumaru na
račun prekršitelja. Ako je prekršitelj sam i šumoposjednik,
mjesto odštete platiti će dvostruku globu.


Ako je šuma i prazna mjesta oko iste zaštitna, globa je
dvostruka, a ako je strogo uzgojena (zabrana), globa je trostruka
(cl. 66.)


Tko kvari šumske puteve, otvara nove, razvaljuje pregrade
na zagrađenim putevima i šumske kolibe, kazniće se globom
do 50 1. kao i da plati odštetu. A za razvaljivanje šumskih
unutrašnjih i pograničnih znakova, krivci će s6 kazniti po čl.
366 kazn. zakona i platiće počinjenu povredu.


Za svaki prekršaj proti propisima ovoga zakona, kojeg
počini koji malodobnik, kao i za prekršaje, koje su počinile
sluge, odgovorni su za povrede roditelji, nadstojnici ili njihovi
gospodari.


Svaki drugi prekršaj, koji se ne predviđa u ovom zakonu,
kazniće se po općem kaznenom zakonu.
Ministarstvo za trgovinu i zemljodjelstvo izraditi će pravilnik
za primjenu ovoga zakona (čl. 70.)


Ovaj zakon zamjenjuje šumski zakon od 12. ožujka 1897.
godine kao i sve druge zakone i naredbe, koje mu protuslove
(Čl. 72.)


Ovim je iscrpljen današnji šumarski zakon kneževine Bugarske,
a drugom prilikom ćemo se pozabaviti u kratko sa
pravilnikom, koji je izdan za provađanje ovoga zakona.


V. Vučković.