DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


nike protegnuti, te da i oni nakon položenja državnog izpita
za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva postaju činovnicima
bar u XI. činovnom razredu extra statum, pa da ne čekaju
prazno mjesto, dok jedan od starijih kolega podje u mir
ili dok ga Svemogudi pozove k sebi. Kraj vladajućih toli nepovoljnih
prilika u avancememtu bilo bi doista od preko nužde,
da se svak o prazno mjesto popuni i tim donekle bar omogući
unapredjenje pojedinaca, na koje svaki čeka kao gladan kruha.


Obrazloživši tako temeljito, biedno stanje šumarskih vježbenika
službujudih kod zemaljske službe, pozivam sve moje kolege
kao i one službujuće kod imovnih občina, da i oni svoju
(reku) kažu u našem dičnom Šumarskom listu. A ne bi bilo
loše, ako bi se zajedno i sa slušatelji naše akademije dogovorili
za deputaciju k Preuzvišenom gospodinu banu, jer »tko
kuca, otvorit de mu se«.* R. K.


§§. 14. i 15. naputka A) za imovne obćine
prama današnjim okolnostima kod I. banske
imovne obćine, naposeb šumarije glinske.


Prama §. 14. imadu se sve promjene pravoužitničke obitelji,
nastavše prodajom ili diolom, u katastar pravoužitnika
provadjati. Kod otoga je iztaknuto, da se kod sastavka pravoužitničkog
katastra pronadjeni broj cielih 7*, Vi i V4 selišta
pod nijedan način umnažati ne smije, i da se dakle prama
tomu, ako se na priliku ^|^ selišta na tri jednaka diela dielilo
bude, svakomu novomu dielu ne pripada diel uživanja ^|^ selišta,
ved jedino tredi dio uživanja od ^^ selišta.


§. 15. ograničuje djelivost selištah u toliko, da se diel


*) Ima već dulje vremena — dvie godine — od kako smo primili ovaj sastavak´
kojim se istinski opisuju doista kukavni izgledi ovih naših šumarskih vježbenika.
Kako se je držalo neoportunim objelodaujenje ovog sastavka, nismo ga do sele objelodanili,
nadaj ud se, da će po vremenu i za tu ranu lieka biti; kako ga ali sve do danas
ne ima, postalo je objedanjenje tog sastavka doista nužđnim, ne bili tako rekuć u
dvanajstoj uri uspjeli obratiti pažnju mjerodavnih faktora na nepovoljne prilike
iztaknute u tom sastavku. Uredn.


3