DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 ~
imov. obdina dostavio, pismen u garanciju podnieti, a tek
onda usliedila je naručba odnosno preuzeće takovih.
Ne 6e biti suvišno ako i na ovom mjestu sve te točke zahtjevane
garancije iznesemo.
Toč. 1. Čekići ne smiju biti lievani, ved moraju od najboljega
materijala kovani biti.
Toč. 2. Čekidi ne smiju biti poniklo vani, ved moraju glatko
polirani biti.
Toč. 3. Slova i brojevi u čekidima (sigua) ne smiju biti


umetnuta , ved mora da bude cieli t. z. signum graviran.
Toč. 4. Držak od čekića mora biti od drienovog drva.
Toč. 5. Tvorničar jamči kroz podpunih pe t godin a


za svaki Čekid i preduzima kroz to vrieme na svakom čekidu
bezplatn o eventualni popravak.
Toč. 6. Cekidi i pera istih moraju točno po risariji priugotovljeni
biti.


Iz ovih točaka si može svatko vjernu sliku stvoriti sa kakovimi
je sada šumskim čekidima naše lugarsko osoblje providjeno.


Ciena jednog čekića jeste 4 for. ili 8 kruna a pripadajuća
torbica sa remenom i veoma zgodnim zatvorom same torbice


stoji 4 K 15 filira.
Konačno nam je navesti, da se ti čekidi na pasu poput
vatrogasnih sjekirica nose, što lugaru hodanje veoma olahkoduje.


XJIST.A.K:.


Osobne viesti.


Imenovanja, Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao je imenovati
u hrvatsko-slavonskom statusu činovnika ´državne šumske uprave:
kr. šumarnike Julia K uzmu u Vinkovcima i Ivana Ko 1 ara u Zagrebu
kr. šumarskim savjetnicima; kr. nadšumara Karla Polačka u Otočcu