DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1905 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 42 —
5. ćita se odpis vis. kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove od
23./7. 1904. br. 56.850., kojim se dostavlja na mnienje osnova novoizdat
se imajuće naredbe o državnom izpitu za samostalno vodjehje šum.
gospodarenje.
Upr. odbor zaključuje, da se prisutni član g. grof F. Kesterčanek
umoli neka prouči i u budućoj sjednici svoje mnienje upr. odboru priobči.
Gita se odpis vis. kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove, od 14/7.
1904. br. 38.022., kojim u riešenju družtvene molbe od 13/5. 1904. br.


70. u predmetu publiciranja statističkih podataka saobćuje, da je glede
sabiranja istih izdana naredba, pak da će se isti svojedobno javnosti
predati.
Uzima se na znanje.


7. Petar Georgijević. kr. šum. vježbenik kod žup. oblasti u Zagrebu,
moli nagradu za izradjeni nacrt G. v. Pongratza u umanjenom mjerilu,
kamo će se upriličiti izlet družtva.
Zaključuje se, da mu se podieli nagrada od 40 K na teret stavke
proračuna, opredieljene za glavnu skupštinu.


8. Živko Živanović, šum. vj. gj. im. občine, moli da bude primljen
u družtvo.


Prima se.


Pošto je time dnevni red izcrpljen bude sjednica zaključena, a ovaj
zapisnik u sjednici od 13. prosinca 1904. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Zadnja sjednica družtT. upravnoga odbora održana je pod predsjedanjem
I. družtv. podpredsjednika velem. gosp. kr. šumarskoga ravnatelja
J. Havaša dne 13. prosinca 1904. u kojoj su riešene mnogobrojne
molbe za podporu iz družtvenih predstava i iz Köröskeny´eve pripomoćne
zaklade, te ini tekući poslovi družtvene uprave Zapisnik ove sjednice
priobčit će se čim verificiran bude — valjda već u budućem broju.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:
Borošić: Hrvatski šumarsko-lovački koledar za g. 1905. II. godište.
Kad ga primimo osvrnut ćemo se nanj podrobnije.
Grräbner: Handbuch der Heidekultur. Izašlo u Leipzigu. Ciena
10-80 K.


Nüsslin: Leitfaden der Forstinsektenkunde. Berlin. Ciena 12 K


Schneider: Handbuch der Laubholzkunde. 1. i 2. svezka k 3´60 K.


Borgmann : Die Entwickelung des Forsteinrichtungswesens in den
Lehroberförstereien Eberswalde und Biesenthal der köngl. Forstacademie