DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 69 —


Probirna sječa, gdje se pomlađuje na prirodni način u
visokim šumama, treba da se vrši zimi, po mogućnosti, kako
je veliki snijeg, osobito, ako je podmladak odrastao.


ListaČe u niskim šumama treba da se sijeku po mogudnosti
u kasnoj zimi, ali ne, kad su jaki mrazevi.


Proređivanje listača vrši se najshodnije u mjesecu ožujku.


Tako smo u najkradim crtama iznijeli najvažnije momente
iz pravilnika, izdanog za praktično provađanje najnovijeg
šumarskog zakona u Bugarskoj. Sadržaj je ovoga pravilnika
mnogo obilatiji od samoga zakona, te je za bugarskog
šumara od najvede važnosti.


Iz samoga sadržaja vidi se, ka sadržaje u sebi vrlo lijepih
ustanova, koje šumaru daju mnogo shodnije kretanje u
vršenju svoje stručne djelatnosti, nego u mnogim drugim naprednijim
državama. Kako se vidi, šumaru su povjereni mnogi
važni poslovi, koje u drugim državama vrši posebno osoblje,
kao n. pr. islijeđivanje prekršaja počinjenih po šumskom zakonu,
izricanje odluka u šumsko-redarstvenom pogledu i dr.
Isto tako i u sve čisto stručne poslove mora biti dobro upuden,
pošto mu praktično djelovanje zasjeca u sve grane šumarske
znanosti. V. Vucković.


Šumski požari kraj željeznica.


u dobro uređenoj šumi ne smijemo se zadovoljiti samo
tim, da se pobrinemo za mjere, kojima demo nastali požar ugasiti,
ved se valja po mogudnosti poskrbiti i za to, da šumski
požar u opde ne nastane. Redarstvenim i zakonskim propisima
ista je svrha. U zemljama, u kojima je spoznaja, da šumu
treba Čuvati i gojiti, prodrla u sve slojeve pučanstva, lako bi
bilo ograničiti broj onih požara, koji nastaju s nemara ili zlobe
da nije osobite jedne okolnosti, koja godimice tu pogibelj sve
to više povedaje.


6
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 70 —


Svake se naime godine provode kroz šume nove željezničke
pruge, a na onima se, koje već postoje, promet pojačava. Željeznički
je promet po šume, kojima prolazi, pogibeljan onda,
se za loženje upotrebljuje takav materijal, koji baca iskre
(ugljen, treset, drvo). Sva nastojanja željezničkih tehničara oko
toga, ne bi li se pogibelj požara dala kako odvratiti udezbama,
koje bi priječile izbacivanje usijanih komadiča ugljena iz lokomotive,
ostala su do danas bez povoljnog rezultata.


Zato je od potrebe, da se s obje strane željezničkog nasipa
izvedu takve uredbe, koje več same po sebi daju sigurnu zaštitu
protiv požara, koji bi u šumi mogao nastati izbačenim
usijanim komadićima ugljena. Dale bi se u tu svrhu upotrijebiti
prilično visoke rešetke od željezne žice, plotovi, živice i
slične udezbe, kao što ih nalazimo protiv snježne vijavice, samo
bi izgradnja i podržavanje ovakvih bilo odveč skupo. Pa zato
su, polazeći s izkustva, da je »podržavanje čistoga tla« sigurno
sredstvo protiv daljnjeg širenja požara, prosjekli s obje strane
nasipa prosjeke, i s njih odstranili sav pokrov tla.


Nu te prosjeke moraju biti vrlo široke, želimo li njima
prepriječiti, da izbačeni, užareni komadići ugljena ne dohvate
sastojine. Širina od kojih 30 metara sa svake strane još ne
čuva (iznimice je — po Burkhardu — opaženo, da su iskre iz
lokomotive upalile i 80 metara od nasipa). Samo 10 metara
široka prosjeka znači na 1 kilometar duljine površinu od 1 hektara.
Ako dakle s obje strane nasipa leži samo 10 metara široka
površina bez drvlja, stvorio se tim na svaki kilometar željezničke
pruge 2 hektara pustoga tla, koje ne samo da leži
bez koristi, već pače zna pogibelj požara povećati. Dokazano je
naime, da je na željezničkoj pruzi, koja prolazi nekom sastojinom,
i to tik uz nju, pogibelj od požara poprijeko manja
nego ondje, gdje je sastojina od nasipa odaljenija. Ako je


naime sastojina tik uz nasip, prisiljen je vjetar, da tom uzkom,
rekao bih, ulicom ide baš smjerom željezničke pruge, ako je
pak udaljenost sastojine od nasipa veća, može vjetar duvatisa strane, pa tako iskre nanijeti i u sastojinu.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 71 —


Najmanja je pogibao ondje, gdje je željeznička pruga usječena
tako duboko u tlo, da dimnjak lokomotive svojom visinom
ni ne dosiže ruba tla, a najveda pak na konveksnoj strani
krivulja t. j . ondje, gdje se mijenja smjer gibanja.


Da se šuma očuva od toga, da je iskre iz lokomotive ne
upale, nuždno je u blizini željeznica gospodariti šumom osobito
se obzirući na pogibao od požara, pa sa svake strane nasipa
izvesti nekakav »zaštitni trak« (Schutzstreifen), na kojem će
svaki, izbačenim iskrama nastali požar sam od sebe utrnuti
prije, nego udari u krošnje stabala,


Ovu zadaću izpunjavaju »zaštitni traci«, koje šumarnik
Dr. Kienitz preporuča za borove šume sjevero-evropejske nizine.
Sastoje iz 12 do 15 metara širokog traka, koji je zasađen
drvljen, onaj je od štime odijeljen 1*6 m. širokom prosjekom.
Grabe i prosjeke nek budu čiste. Grabu s prosjekom


veže na svakih 20 metara duljine jedna popriječna prosjeka;
i ta nek bude čista.
Gotovo svaki šumski požar počinje malom prizemnom


vatrom, koja postaje opasna tek onda, kad je više maha uhvatila.
Tinjajući komadići ugljena, koji padnu na tlo zaštitnog
traka, mogu zapaliti samo prizemni požar. Ovaj se širi dalje,
al mora utrnuti čim dođe do 1*5 m. široke prosjeke ili do
one popriječne. Treba se samo pobrinuti za to, da požar na
zaštitnom traku ne uzme toliko maha, da bi mogao udariti u
krošnje, pa se možda preko prosjeke prebaciti i u samu sastojinu.


Ovo se postizava ponajprije malom širinom zaštitnog traka,
jer u udaljenosti od 12 do 15 metara još se plamen ne diže
u vis. Treba nadalje smanjiti i količinu gorivog materijala. Sa
zaštitnog traka treba odstraniti sve suho granje, gusto i visoko
korovlje, borovicu i druge lako upaljive tvari. Isto tako treba
u zaštitnoj sastojini odpiliti s drveća sve zakržljale i suhe
ogranke do visine od jednog i po metra. Samo zeleno granje
na rubovima sastojine neka ostane. Sto je tješnji taj šumski
plašt na onoj strani uz nasip, to bolje vrši i zaštitni trak svoju
zadaća. *
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 72 —


Sastojina toga zaštitnoga traka mora biti sklopljena i bez
velikih praznina. Pregusta sastojina nije dobra, jer se plamen
međ gustim stabaljem diže mnogo laglje u vis nego li međ
rijedkim, a i krošnje se, ako su stabla na gusto, ne razvijaju
dobro. Nikad se ne smije zaštitna sastojina istodobno sasjedi
i s jedne i druge strane; bar s jedne strane nek ostane visoko
drvlje.


Kao zaštitnu sastojinu za pjeskulje sjevero-evropske nizine
preporuča Dr. Kienitz bor (ophodnja 60—80 god.).


A. U.
Kako Nijemci pošumljavaju u Ćingtau
(Tsingtau).


Poznato je, da Nijemci oko Kiačua (Kiautschou) na kineskom
poluotoku Kvantungu od nekoliko godina imadu maleno
područje u zakupu. Premda se predpostavlja, da bi šuma
u tim predjelima u potpunoj mjeri dobro uspjevala, ipak se
uzdižu brda sa golim obroncima, a samo se po nizinama vodi
šumsko gospodarstvo. Ljeti duva vlažni morski vjetar, koji
rast biljki izvanredno pospješuje; zimi su dakako vjetrovi suvi.
Krasne dubrave i ono, što u Santungu još postoji šume, pokazuje
samo ostanke od nekadanjih obilnih šuma. Drvede urođenici
obarahu bezbrižno i nemilosrdno, te su i same panjeve
i korjenje iskapali; za pomladu pak niko se brinuo nije. Šumarsko
gospodarstvo vodilo se od nekada na takovim zemljištima,
koja su skroz bila nesposobna za poljodjelstvo. Još sada
se tu nalaze neuzgojene četinjače u velikom razmaku. Drveće
raste kržljavo, pošto se več od pete godine upotrebljava za
brst. Proizvodi ovakovoga gospodarenja jedva dostižu, da daju
pučanstvu najnužnije drvo za kuhanje. Njemačka je uprava
sada pristupila ozbiljnom i prema planu izvedenom pošumljavanju
u okolici Cingtaua i može gotovo na prve povoljne uspjehe
ovoga pokusa računati.