DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 72 —


Sastojina toga zaštitnoga traka mora biti sklopljena i bez
velikih praznina. Pregusta sastojina nije dobra, jer se plamen
međ gustim stabaljem diže mnogo laglje u vis nego li međ
rijedkim, a i krošnje se, ako su stabla na gusto, ne razvijaju
dobro. Nikad se ne smije zaštitna sastojina istodobno sasjedi
i s jedne i druge strane; bar s jedne strane nek ostane visoko
drvlje.


Kao zaštitnu sastojinu za pjeskulje sjevero-evropske nizine
preporuča Dr. Kienitz bor (ophodnja 60—80 god.).


A. U.
Kako Nijemci pošumljavaju u Ćingtau
(Tsingtau).


Poznato je, da Nijemci oko Kiačua (Kiautschou) na kineskom
poluotoku Kvantungu od nekoliko godina imadu maleno
područje u zakupu. Premda se predpostavlja, da bi šuma
u tim predjelima u potpunoj mjeri dobro uspjevala, ipak se
uzdižu brda sa golim obroncima, a samo se po nizinama vodi
šumsko gospodarstvo. Ljeti duva vlažni morski vjetar, koji
rast biljki izvanredno pospješuje; zimi su dakako vjetrovi suvi.
Krasne dubrave i ono, što u Santungu još postoji šume, pokazuje
samo ostanke od nekadanjih obilnih šuma. Drvede urođenici
obarahu bezbrižno i nemilosrdno, te su i same panjeve
i korjenje iskapali; za pomladu pak niko se brinuo nije. Šumarsko
gospodarstvo vodilo se od nekada na takovim zemljištima,
koja su skroz bila nesposobna za poljodjelstvo. Još sada
se tu nalaze neuzgojene četinjače u velikom razmaku. Drveće
raste kržljavo, pošto se več od pete godine upotrebljava za
brst. Proizvodi ovakovoga gospodarenja jedva dostižu, da daju
pučanstvu najnužnije drvo za kuhanje. Njemačka je uprava
sada pristupila ozbiljnom i prema planu izvedenom pošumljavanju
u okolici Cingtaua i može gotovo na prve povoljne uspjehe
ovoga pokusa računati.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 73 -
Pobuda za što bržim prova danjem pošumljavanja bijaše
među drugima i gradnja vodovoda iz okolnih gora Cingtaua.
Sa praznili brda padaju meteorne oborine brzo u dolinu. Za
suše ne ostaje vode u zalihi. S druge strane bujice razoravaju
često ograde i prave veliku štetu. Da se ove nepodobnosti donekle
predusretnu, prave Kinezi na obroncima terase u svrhu,
da se umanji brzina vode. Podizanje šume imalo bi svrhu i
poziv, da ovome temeljiti preokret stvori. Znade se, da je u
ved pošumljenom području, gdje je još godine 1901. množina
oborine oticala za 10 do 12 sati, u godini 1903. prošlo
4 do 5 dana, prije nego je tlo bilo suho, premda nije kiša bila
jača, nego li prije. Troškovi skupoga pošumljavanja misle se
djelomice pokriti prodajom ogrjevnog drva. Dobivanjem dobroga
materijala za štavljenje koža, koji se u Sjevernoj Kini silno traži,
mogao bi se za dobar izvor prihoda stvoriti.


Kao daljnja gledna tačka, koja je kod pošumljavanja bila
od sretnoga uplva, mogla bi se smatrati još povoljna radna
prilika i okolnost, da se podizanjem šume uzvisi ne samo zemaljska
ljepota njemačkoga područja, nego da se Evropejcu
daleko od svoje domovine stvori što ugodnije prebivalište.
Cingtau je već na putu, da postane za Sjevernu Aziju ljetovalište
i kupalište, šuma će sudjelovati, da goste privuče.


Pošumljeno područje, koje se ispočetka računala na 500
ha., sada je veliko 850 ha., i koje će se do godine 1907. sigurno
tako urediti, da ne će trebati većih popravaka.


V


Pošumljavanju oko Cingtaua bile su na putu velike
poteškoće. Vremeni i zemljištni odnošaji, kukci i kinesko pučanstvo
stavljahu velike zapreke. I njemački šumari imali su
samo ograničena mjesna iskustva na raspoloženje. Da osiguraju
uspjeh šumskim kulturama — pošto oborine nastupe često
tek u ljetu — napravili su umjetno navodnjivanje u vidu
malih ribnjaka ili bara. Poslije proljetne suše počinju kiše
često sa velikom žestinom. Tako je od 15. spnja do 16. rujna
1903. god. u 23 slučaja palo kiše 621-9 mm. Cesto nastupaju
i opasne bure (Taifune), koje na kulture sa higroskopičnom
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 74 —


solju djeluju tako, da ove povenu i obamru. Za vrijeme suše
nastupaju opet vjetrovi sa prašinom, koji šumske biljčice sa
finim pijeskom prekriju i često prolistavaje istih unište.


Prvi posao oko kultura bijaše zagraditi vododerine, da se
osigraju sgrade i zemljište ne ispere. Sada se pravi čitavi niz
bara za navodnjivanje. Također se povlače i horizontalni kameni
nasipi duž obronaka, kroz koje oticajuda voda prokapljiva,
te se plodna zemlja zaustavlja. Osobito služi za vezanje
kose površine prugasto sijanje trava u udaljenosti od 1 mparalelno
sa krivuljama brežuljka. Ova plantaža je za 4 do
5 godina svoju dužnost učinila i već od godine 1902. nije
više bila potrebna. Na tako pripravljenom tlu uspijeva hrastovo
sjeme i dvogodišnji borovi.


Za vezivanje tla na kosinama dobro se bagren upotrebjava,
zatim kalifornijska trava, koja iz zasutih internodia novo
korijenje tjera, napokon jedna vrst lijepo cvatućeg pasulja,
Pueraria Thurnbergi, koji se mora nakon podignuća šumske
kulture odstraniti. Iz korjena ob Puerarie prave u Japanu
štirku i ljepilo, a od vriježe priugotavljaju u Kini konopce.


Velika pogibelj prijeti mladim njemačkim šumama u kineskom
istoku od kukaca, koji nadoilu u velikoj količini. Q
prvom redu je najopasniji borov prelac. Misli se, da bi se
ovome zlu u buduće predusrelo tako, da se četinjaste sastojine
zaštitnim plastom od listača snabdiju. Namještanje sandučića
za ptičija gnijezda i stoga zabrana lova istih, sigurno će pomoći
u borbi proti škodljivcima. Cleridae i Calosomae su već
posmatrane, isto tako i vrst pauka, Microgaster globulus, koji
se uvlači u tijelo gusjenica borovoga prelca.


Također ima već i divljači u novoj šumi, prepelice su


već viđene, šumske šljuke i bekasine susreću se svojevremeno


u množinama, ptice vodarice i močvarice isto se tako štite.


Zečevi, lisice i jazavci također nisu rijetki. Pravo lova vrše


samo oblasni organi ili pak pod njihovim nadzorom.


Šumskim neprijateljima pripada i sam Kinez, komu je


jako teško dokučiti važnost šume. Usljed neopreznog pušenja


prouzrokuju urođenici dosta često šumske požare.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 75 —


Važan bijaše izbor vrsti drveća u pomenutim šumama.
Između listača prokušano je pet vrsti hrasta: Quercus serrat
a i deutat a jesu domaći i rastu sigurno, prvi polako, i ima
rđavo drvo, a drugi brzo i ima drvo dobro, te će u budućnosti biti
osiguran Quercus dentata. Quercus mongolica iz Mandžurije
bio bi važan za gojenje hrastovog prelea, ali raste sporo, a i sjeme
mu se teško pribavlja. Također će se morati napustiti dobro
uspijevajući i lijepi Quercu 8 rubr a iz Sjeverne Amerike,
pošto mu se sjeme preko morskoga puta često pokvari. Pokusi
sa Quercus cuspidata još su mladi, te se ne mogu
prosuditi. Pitomi kesten se u Kini odavna uzgaja i uspjeva
u mješovitim sastojinamv sasvim dobro. Na svježem i dobrom
tlu napreduje dobro japanska Zelkova Keaki, koja daje i
izvrsno uporabivo drvo. Iz Japana donesena Alnus japonica
i Alnus incana, prva za vlažnija, druga za više suva
mjesta prikladna, do sada su vrlo lijep uspjeh pokazale. I
njemačka crvena joha (alnus glutinosa) zasađuje se pokusa
radi. Dobro uspijeva domaća Sterculia platanifolia, ali
daje samo umjereno drvo, a traži zaštitu. I Ailantus gland
u los a uspjeva izvrsno, ali joj je drvo malo vrijedno. Krasna
Paulovnia imperialis osobito je sposobna za parkove
ali za uzgoj u šumi nije, pošto zahtjeva u zimi zaštitu. Japanski
jasen Fraxinus pubinervis daje vrlo dobro drvo,
ali samo raste izvanredno polako.


Najblagodarnija između svih listača pokazala se Robi nia
pseudoacacia, koja i na najlošijem zemljištu povoljno
uspjeva.


Između četinjača moraju se napustiti vrsti jela. Od borova
predvidno pinija (Pinus pinea) dobro će uspijevati, isto
tako srodna joj Pinus insignis. Najsigurnije je uspio japanski
crni bor Pinus Thunbergii, dočim Thuja samo
mjestimično.


Prvi pokusi o uzgajanju i uspijevanju različitih šumskih
biljaka u području Kiaučua činjeni su u vrtovima. Glavni će
se vrt, kada se namiri potreba biljnog materijala za putne
aleje i šume, pretvoriti u botaničku baštu.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 76 —


U šumskim vrtovima Cingtaua sa osobitim se marom i
vodke uzgajaju. Kinez je vrijedan baštovan (vrtlar), kojemu u
vrtu ne manjkaju nikada najplemenitije vrsti voda. Njemačka
šumska uprava snabdjeva okolna sela sa plemenitim ključidima.
Ispočetka ih Kinezi nisu htjeli primati, jer su vjerovali, da
kalamljenje njihovog drveća sa njemačkim ključidima znači, da
će Nijemci zaposjesti njihovo vlastničtvo. Vode iz Cingtua je
iz prsnoga kvaliteta, isto vrijedi i za ribizle, dočim ogrozd i
maline zakržljaju. U novije vrijeme pravljeni su i vedi pokusi
sa nasadima vinograda, te su izgledi upravo puni velike nade.
I gojitba krumpira dobro se isplaćuje.


Izvanredna snaga i pažnja leži u svim pokusima, koji se
čine prikladnim, da gospodarski život mladog njemačkog područja
stavi u novu kolotečinu.


Preveo V. V.


O vodjenju propisanoga dnevnika za šumarski
državni izpit po uputama ravnatelja
L. Hufnagla.


Još iz dobe absolutističke vlade potiče prva naredba o
šumarskom državnom izpitu, kojemu se je morao podvrći svaki
šumarski stručnjak — bez obzira na to, da li je šumarske
škole učio ili ne — ako je htio, da bude pred oblastima kao
takav priznat. Ma da su od onoga vremena prilike znatno promienile,
osnovana mnoge ne samo više već i visoke šumarske
škole, ipak je institucija šumarskoga državnoga izpita u bitnosti
ostala ista. Podpunim stručnjakom pred oblašću, ne
smatra se još ni danas onaj, koji ma da je i kakovu šumarsku
školu najbolje svršio, dok ne položi i ovaj državni šumarski izpit.
Nekada je tom izpitu bila svrha da kandidat na njem dokaže
teoretsku i praktičnu spremu za samostalno šumarsko poslovanje
; danas mu je potonje glavna svrha. Taj je izpit opeto