DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 87 —


vredjaju prava trećega, niti se ne prestupaju granice propisane u zaštitu
javnog dobra.


Prema tomu može vlastnili zemljišta na istomu i šumu gojiti, ako
njegov susjed nije stekao prava, da mu to zabrani ili ako sadjenje šume
do stanovite udaljenosti ne zabranjuju politički propisi.


Takovi propisi zabrane gojiti šumu postoje po vodnom pravu, da
nasadi ne prieče slobodno odticanje vode, zatim uz javne ceste i željeznice,
te konačno po §. 21. vinogradarskog reda za blizinu vinograda.


Ne ima pako propisa, po kom bi vlastniku zemljišta zabranjeno
bilo gojiti šumu tik uz ine vrsti kulturna zemljišta, pak se za to izvršavanje
vlastničtva zemljišta uz iste mora smatrati neograničenim.


Mora se dakle u tim okolnostima vlastniku zemljišta priznati pravo
da na na njem goji i šumu, ma da ista svojim zasjenjivanjem škodi
susjednom zemljištu.


Prema tomu zahtjev F. M. i dr., da kr. drž. šumska uprava bude
obvezana očistiti od šume prostor od 8 metara širine uz njihovu medju
ne nalazi nikakova uporišta u zakonu.


Što se pako tiče onog diela zahtjeva, da je rečena uprava dužna
okresavati nadvisece grane i izčupati korenje stabala, koja se nalaze u
zemljištu molitelja, — to je ovaj zahtjev u toliko neosnovan, što se te
grane i korenje nalaze na zemljištu, odnosno zračnom prostoru pritužitelja,
dakle prema §§. 297. i 422. o g, z. u njihovom posjedu i vlastničtvu,
te vlastnik šume niti smije a još manje može biti dužan sva,
tudje vlastničtvo sačinjavajuće grane i korenje, — kresati odnosno čistiti.


Neosnovan je pako ovaj pred političkom oblasti stavljeni zahtjev
još i u toliko, što ovaj predmet po svojoj naravi ne spada pred upravne
nego pred sudbene oblasti. — Upravna oblast zvana bi bila jedino
onda, ako bi se porodilo pitanje o tom, u koje doba godine se takovo
okresivanje smije preduzeti, s obzirom na ustanove §. 12. š. z. ili ako
bi se porodila dvojba o tom, da li je kresanje grana šumskog drveća
dopustivo iz šumsko-redarstvenih propisa. — Nu u nazočnom slučaju
takovo pitanje nije nastalo, jer je rečena uprava pristala na okresivanje
u vremenu od mjeseca kolovoza do ožujka, nu ne po najljućoj zimi i
time priznala, da to okresivanje nije na štetu napredka šume.


(U Mjesečniku pravničkoga družtva priobćio Dr. A. Goglia.)


Različite viesti.


Muftoni u Ugarskoj. Za vlastelinstvo Ghymes u sjevernoj Ugarskoj
nabavljeno je prije 36 godina 10 komada muflona iz zooložkih vr


*
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 88


tova u Njemačkoj. Ti su eksemplari izpušteni u gorske šume toga vlastelinstva,
pa kako im sve dobro prijalo, ta se je divljač od toga vremena
tako razplodila. da je do god. 1904. ubijeno u području samoga
vlastelinstva 759 komada ove divljači. Ako se pribroje k tomu oni
eksemplari, koji su prešli u susjedna lovišta i tamo postreljeni, može
se reći, da je do konca pr. god. ubijeno u tom gorskom kraju — njitranska
županija — do tisuću komada ove udomaćene divljači.


VlastelinstTO Pakrac—Bue—Kamenske, jedno od najvećih naših
vlastelinstva, a po obilju šuma pravo šumsko dobro, prešlo je nedavno
iz ruku sadanjega vlastnika pl. Somse´a u ruke jedne ziiriške banke.


Stornirani ugovori za izcrpljivanje šuma u Bosnoj. Kako u
nekim stručnim listovima čitamo, stornirala je bos.-herc. zemalj. vlada
ugovore s nekim drvotržcima, koji u tamošnjim šumama rade. Po viesti
„Oesterreichische Fost- und Jagdzeitung" razlog je taj, što seje konštatovala
devastacija na izcrpljivanje predanih šumskih površina.


Orao zmijar (Gircaetus gallicus). Orao zmijar (njem. Schlangenadler,
Schlangen bussard) veoma naliči škanjcu mišaru (Buteo vulgaris Mausebussard)
pa se je bez dvojbe u mnogo slučajeva s,njime zamjenjivao,
dok nisu ornitolozi obratili veću pažnju na tu rijetku grabilicu. Još
početkom prošloga (19.) vijeka bio je orao zmijar veoma slabo poznat,
no pomnim se opažanjem doznalo, da gnijezdi u cijeloj srednjoj Evropi
našli su ga na gnijezdu čak u Pruskoj, Šlezkoj, Brandenburgu, Mecklenburgu,
a opazili su ga kao pticu selicu po Njemačkoj, Austriji, južnoj
Ruskoj, na Balkanskom poluotoku, Italiji, Franceskoj i Španjolskoj; u
Englezkoj i Skandinaviji nije se još opazio. On je u srednjoj Evropi
ljetni gost, koji dolazi koncem travnja i početkom svibnja, a odlazi na
jug u rujnu, da sprovede zimu u srednjoj Africi i južnoj Aziji sa drugim
vrstima svoga roda, koji u onim krajevima stanuju. I u Hrvatskoj
su ovoga orla već više puta ulovili, a početkom prosinca ulovljen je
jedan krasan primjerak u Lici. Po tomu se može zaključiti, da orao
zmijar za blage zime u hrvatskim krajevima možda i prezimljuje. Da
se ta lijepa i koristna ptica grabilica kod nas udomi i umnoži, nakanio
sam ovim redcima lovcima, šumarima i svim prijateljima perjatoga svijeta
preporučiti, da orla zmijara koliko je samo moguće poštede.


Orao zmijar je orao srednje veličine: odrasao mjeri 64—70 cm.
u dužinu, a raskriljen hvata 157—180 cm., rep mu dosegne do 30 cm.
a krilo do 56 cm. Tijelo mu je prugo, ali jako, vrat kratak, glava prilično
velika, a jaki i već od početka svinuti kljun okanča se velikom
kukom. Voskovica na kljunu mu je jasno modre boje kao i noge, a
šarenica u oku lijepo žuta. Gijevanica (Lauf) mu je duga, a prsti kratki
sa kratkim i slabo svinutim ali zašiljenim pandžama; srednja pandža
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~ 89


veli Naumann, to mu je lik sličan orlovu, a motrimo li ga sa strane,
onda se pričinja sličnim škanjcu mišaru. Ako padne, rado posjećuje
pjeskovita mjesta bizu vode i skakuće tuđe kao gavran, pa onda lagano
odleti.


Za velike ljetuje vrućine sklone se na koje stablo i miruje osvoljen
po cijele sate. I za noćište odabire rado osamljena stabla odakle može
pregledati cijeli okoliš, ali i tu mu se čovjek može lako približiti. Zmijar
zaslužuje punim pravom svoje ime, jer lovi poglavito zmije, ali ne štedi
ni guštera i žaba. pače proganja i miševe, slabe ptice, veće kukce, stonoge
i rake. Ali plazavci i vodozemci su mu najmilija hrana. Na zmije
navaljuje nekom prirodjenom, osobitom vještinom, tako da mu ni najpogibeljnija
otrovnica ne može ništa ili malo nahuditi. Strjelimice se
baci na svaku zmiju, što ju opazi, bila velika i bijesna koliko mu
drago; jednom ju nogom pograbi iza glave, drugom nešto dalje otraga
uz glasno kliktanje i udaranje krilima. Kljunom pregrize zmiji suhe žile
tik iza glave, pa mu plijen sada leži bez otpora u pandžama. Za koji
čas počne gutati zmiju od glave, dok se ona još često bijesno vijuga ;
kod svakoga zalogaja prekine joj hrptenieu, ali joj tijela nikada ne pretrga,
da ga na komade proguta. Progutane ljuske i kosti izbaci kasnije
kao gvale. Njegova osobita spretnost i gusto perje jedina su mu obrana
od otrova zmija, ali ni on nije sjeguran od otrova, kako se je prije
mislilo. Da se o tom osvjedoči, dao je Micklenburg, da upekne ridjovka
u glavu orla zmijara, što ga je bio pripitomio. Iza ugriza je
orao očevidno gubio svoju živahnost, a napokon je treći dan poginuo.


Orao zmijar vije si gnijezdo obično na visokim stablima toli crnogorice,
koli bjelogorice, a kadkada i na pećinama. Gesto se nastani
i u svom starom gnijezdu, jer se parovi vraćaju više godina na mjesto,
gdje su gnijezdili. Staro si gnijezdo najprije poprave, a ako su pri
tom bili češće uznemireni, potraže si sjegurnije mjesto i sagrade si novo
gnijezdo. Gnijezdo mu nije veće nego škanjčevo gnijezdo, a sastoji se
od ne debelih suhih grančica, kojima je i udubina gnijezda obložena.
I zmijar si obloži gnijezdo zelenim lišćem i grančicama, kao i druge
grabilice. Prije parenja igraju se mužjak i ženka tjerajuć se po zraku
uz glasno kliktanje, dignu se visoko u zrak, pak se opet spuštaju, dok
se napokon ne spusti ženka na svoje gnijezdo, a mužjak na koje bliže
počivalište. Početkom svibnja, malo iza svoga dolazka, iznese ženka
jedno, razmjerno veoma veliko, dugoljasto okruglo jaje, tanke hrapave
lupine a modrušastobijele boje. Na jaju leži i mužjak i ženka, a kada
leže vrlo se teško dadu sa gnijezda protjerati, osobito ženka. Iza 2i5
dana izvali se mladi znaijar, koga oba roditelja veoma brižno hrane
žabama, gušterima, slijepićima, otrovnim i neotrovnim zmijama, koje
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 90 —


ima na nutarnjoj strani malu oštricu. U opće mu noge naliče da škanjčeve
noge. Cijevanica i prsti pokriti su mu pravim oklopom od štitova!
Duga i široka krila sižu do kraj repa, kada su sklopljena; u njima je
4-to letno pero najduže. Veliko pokrivno perje leži rahlo, a na glavi i
šiji se zašiljuje, kao i kod pravih orlova. Prsten oko očiju i uzdica
(Ziigel) porasli su kratkom vunastom pahuljicom bijele boje, izpod koje
vire sa zaklopica, početka kljuna i ustnoga kuta crne krute čekinje.
Po čelu, grlu i licima je perje bijelo sa uskim smedjim črknjama, a
kruto i zašiljeno perje na glavi i šiji je tamno-sniedje sa jasnijim rubom
; volja i gornja grud su jasnosmedje sa crnim bodrljicama, prsi,
bokovi i duge gaće kao i donje pokriveno perje na krilima je bijelo sa
rijetkim jasno smedjim popriječnim pjegama, koje su na sredini prsiju
i trbuha najgušće se poredale. Hrbat, pleća i malo pokrivno perje na
krilima je tamno smedje boje sa jasnijim rubom i crnim bodrljicama.
Ravni mu rep sastoji od 12 tamno-smedjih pera sa crnom bodrljicom
i jasnijim rubom. Na repu su tr i poširoka crna popriječna veza i široki
bijeli vez na vršku. Mladi se zmijari malo razlikuju od starih,
samo su im vrat i prsi gotovo bez pjega.


Do prije malo godina smatrao se je orao zmijar velikom rijetkosti,
a ni danas se on ne može ubrojiti medju obične ptice, premda su ga
već našli po cijeloj Evropi, osim najsjevernijih krajeva. Rado se zadržaje
po većim samotnim šumama, a voli vlažne, močvarne šume, toli
po ravnicama koli po briježuljcima; tu provodi orao zmijar miran svoj
život i malo se ističe, pa je stoga do nedavna bio još slabo poznat.
Njegovo držanje, živovanje i običaji više nas sjećaju na škanjca, nego
li na pravoga osla. Po opažanjima Brehmovim je orao zmijar mirna i
lijena, ali mišičaoa i svadljiva ptica, koja se ne brine za drugo, nego
za plijen, što ga proganja i za svoje drugove, koji su u lovu bili sretniji
od njega. Kada na stablu sjedi, bulji svojim velikim očima na lovca
koji mu se približuje, ali ne misli, da odleti. No na stabla sjeda obično
samo pod večer i rano u jutro, dočim po danu lagano i mirno ide za
svojim lovom, Kružeći lebdi nad poljanom, gdje se nada plijena ili
sjedi mirno uz vodu. Kada na plijen navaljuje, spušta se lagano, a kad
je blizu tla leti još koji čas sa nekoliko udaraca krila, dok napokon
pruženim nogama ne padne na tlo, da uhvati progonjeni plijen. Kada
lovi uz vođu, rado gacka po plitkoj vodi. Čudnovato je, što orao zmijar
prijekim okom gleda svoje drugove, koji su u lovu bili sretniji od njega.
Cim se koji zmijar spusti, da uhvati svoj plijen, već navali drugi zavidan
mu drug bijesno na njega, da mu otme plijen; obično započne
tada tako oštra svadja, da se često zmijari zakvače pandžama i na tla
padnu, pa ne mogu ni uzletiti. Ako motrimo živa orla zmijara s prijeda.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 91 —


mu s početka razkomadane pružaju. Ako mladomu pogibelj prijeti, prenese
ga majka u drugo sjegurnije gnijezdo. Prije krutoga perja, naraste
mladim gusta bijela pahuljica.


Mladi zmijari budu veoma pitomi, ako se čovjek oko njih mnogo
bavi, pa se na ljude brzo priuče. Na bačeno im meso bace se raširenim
krilima uz glasno kliktanje „bli, bli", kao i škanjci mišari, i plaho se
ogledaju, kao da se boje, da im tko plijena ne odnese. U sužanjstvu je
orao zmijar veoma miran i osobito mu godi, ako može po vtše ura
u vodi stajati i češće se kupati. Nu pomanjkanje slobode i zgodne
hrane ne može dugo podnijeti.


Po hrani njegovoj moramo držati orla zmijara za gospodarstvo
posve bezopasnom, a možda i upravo koristnom pticom, pa bi željeti
bilo, da se ta velika lijepa i osobita grabilica po svuda štedi i čuva.
Uz štednju postao bi orao zmijar za koje vrijeme mnogo običnijim,
premda se slabo umnaža. Nu ta će se nada teško ispuniti, jer zmijara
ubijaju, gdje se pokaže, kao i svaku veću pticu grabilicu, većina bo lovaca
smatra bez opravdana razloga svaku pticu grabilicu škodljivom, pa
misli da ju za to valja zatirati. Prof. Ante Korlević.


Ugarsko zemalj. šnmarsko družtvo održalo je svoju glavnu
skupštinu u Budimpešti dne 18. prosinca pr. godine. Skupštini je predsjedao
društveni predsjednik barun Desider Banffy. Deakova nagrada
dopitana je šumar, nadsavjetniku E. Vadašu za „Monografiju bagrema".
U ovoj su skupštini i družtvena pravila donekle preinačena, a obavljen
je i izbor desetorice novih članova upravnoga odbora; medju ovim
novim članovima nalazi se i barun Artur Feilitsch jedan od saborskih
podpredsjednika u zadnjem saboru. Kako smo već prije javili, poduzelo je
ug. šumarsko družtvo tečajem pr. god. oveće naučno putovanje u Bosnu
i Hercegovinu, te je o tom u godišnjem izvještaju potanko referirano.


0 prirastu drveća u ŠTedskim šnmaiua. Podatci, koje su objelodanili
učestnici prošlogodišnje ekskurzije austrij. držav. šumar, družtva
u skandinavke šume, mogu u velike zanimati i naše šumarske stručnjake,
jer se iz istih najbolje vidi od kolikoga su upliva stojbinski faktori na
rast šuma u obće, a njihov godišnji prirast napose. Uslied nepovoljnih
stojbinskih prilika godišnji je prirast u tamošnjim šumama, prema našem,
vrlo malen. I prirast u visinu i u debljinu neznatan je. Da primjerice
borovo stablo dosegne promjer u prsnoj visini od 33 cm. treba u sjev.
Švedskoj popriečno 160—200 godina; u to vrieme naraste ono IG-—18 m.
visoko, a popriečni mu kubni sadržaj deblovine iznosi oko 0´6 m^ Hoće
li se uzgojiti stabla s prsnim promjerom od 45 cm. treba k tomu do
300 godina. Sječivim stablima smatraju se ona, kojih prsni promjer
iznosi 33 cm. i više.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 92 —


Austrijski „Forstiudiiiisbuud". i´od ovim naijivoin osnovalo se
je nedavno u Beču posebno družtvo sastojeće samo od članova po zanimanju
šumara. Dočim je ostalim brojnim šumarskim družtvima u prvom
redu zadaća unapredjivati interese racijonalnoga šumarstva, ovom je
udruženju glavna svrha unapredjivati stališke interese pripadnika šumarske
struke, naročito onih, stojećih u privatnim službama.


Šumarstvo u našem saboru. Prigodom generalne debate o proračunu
uzeo je rieč g. narodni zastupnik prof. dr. Šilović, te medju ostalima
progovorio i o prilikama našega šumarstva, upozoriv i opet na potrebu
bržeg pošumljenja naših prostranih kraških goljeti i na nuždu, da se
naše šumogojstvo dovede što moguće više u sklad s potrebami naroda,
naročito kod imov. obćina u bivšoj V^ojnoj Krajini. Jedan od iztaknutih
zahtjeva ipak ne držimo ni provedivim a ni shodnim, i to onaj, kojim gosp.
zastupnik preporučuje krčenje pojedinih im. obć. šuma i pretvorbu izkrčenoga
tla u druge kulture. Kad bi se to u praksi provadjati počelo, ne
bi imov. obćine mogle udovoljiti svojem glavnom pozivu, naime vodjenju
potraj nog šumskoga gospodarstva koje krčenja šumskoga tla izključuje,
a kako to izrično propisuje § 7. zakona od 8. lipnja 1871.
„0 odkupu šumskih služnosti itd." ; nu ne bi to ni shodno bilo, jer već
danas pravoužitnici ne mogu — gospodari li se potrajno — dobiti iz
šuma imovno-obćinskih toliko ogrieva, koliko doista trebaju, a kako bi
tek onda bilo, da se šumska površina umanji ?


0 gospodarskoj i šumarskoj nastavi u Češkoj. Kako neke bečke
novine javiše, radi se o tom, pa se na češkoj c. kr. tehničkoj školi osnuje
posebni odjel za gospodarstvo i šumarstvo iz kojega da se po vremenu
stvori posebna češka visoka škola za zemljoteštvo, poput one bečke.


Najdeblje stablo u Njemačkoj jest orijaška lipa kod Staffelsteina
u Bavarskoj. To stablo ima u obsegu preko 17 m. a prsni promjer
od 5-45 m. Starost ove hpe ciene na 1100 — 1200 godina; sredina je
stabla sasvim šuplja. Šupljina bila je već početkom prošloga stoljeća
tolika, da je g. 1814. franceski maršal Berthier mogao u nju na konju
unići i okrenuv konja opet iz te šupljine izaći. Danas je ovo orijaško
stablo djelomično suho, samo se još polovica krošnje svake godine zelenim
ruhom pokrije, a ta još i krasno cvate. Lipe su u obće nakrupnija
i najstarija stabla u Njemačkoj, a kako ih ima više koje slove sa svojih
dimenzija i starine, bit će da su to ostatci onih starih još od Slavena
cienjenih stabala, koji su negda obitavali u mnogim krajevima današnjega
njemačkoga carstva. Govori tomu u prilog doba tih lipa, koju stručnjaci
ciene nu tisuću i više godina.


Površina šuma u Bosni i Hercegovini iznosi polag najnovijih
podataka 2,459.7I.T ha ili upravo oko 507,, ^i^le površine (u Bosnoj
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 93 —


52´2"/|, a u Hercegovini 39"4´´/o)-U Evropi ima jedino Finslia više
(567,,) šuma. Na visolie šume odpada 1,077.989 ha (61´8) na sitne


559.655 (´2217o) ^ "^ šil^are 412-071 (16-1%). Na državne šume odpada
ogromna površina od 1,997.945 ha ili 78´47o sveliolilie šumske površine.
Tiskarske poj?rieške. U zadnjem hroju ima medju neljim inim
tiskarskim pogrieškami i nekih koje toliko smetaju, da smo ih dužni izpraviti.
Tako na strani 20. ima mjesto sibroin biti fibroin a na str. 23.
redak 21. mjesto intervencijom stojati inveirsiom.


Dopisnica iiredničtva. Umoljavamo gg. članove i predbrojnike,
da nas o svakoj promjeni u adresama obaviestiti izvole, jer nam je i
opet vratila pošta neke listove kao nedostavive; ujedno upozoravamo
ponovno, da se članarina, predbrojnina i drugi novčani iznosi imaju
slati sam o na adresu slav. predsjedničtva hrv.-slav. šumarskoga lista
(Zagreb, Markov trg br. 3) a ne na uredničtvo, jer to samo neprilikah
prouzročuje.


G. G. V. u O. Hvala na priposlanom — za br. 2. stiglo prekasno.
G. V. S. u V. s. Hvala na priposlanom — možda ćemo ipak
upotriebiti i ono, koje prvo primismo.
Poziv.


Kako sam već objavio, kanim izdati ,,Geo dezi j u", djelo, koje će
svakom od naših domaćih stručnjaka moći dobro doći, pak umoljavam
s toga p. n. gg. družtvene članove, šumarske stručnjake i sve ine prijatelje,
da me u tom nastojanju poduprieti izvole predbrojbom. Ne
mogu se naime odvažiti na izdanje spomenutoga djela, dok si ne osjeguram
predbrojbom oveći broj kupaca. Moje 27-godišnje djelovanje na
tom polju neka bude jamstvom, da će djelo odgovarati naročito pako
potrebama gospodarskih i šumarskih stručnjaka. Ujedno umoljavam svu
onu gospodu, kojima sam na blagohotno raspačanje priposlao moj
„Obodni način mapovanja sa stolom", da me se izvole sjetiti, u koliko
me se još .sjetili nisu,


Franjo pl. Kružić,


profesor tehničke srednje škole u Sarajevu.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 94 —


Broj 1)9.820.-1904.


Oglas.


Kr. hrv.-slav. dalmat. zemaljska vlada odio za nnutanije poslovo,
prodaje sa zemaljskog dobra Božjakovina šarene za prigoj i to :


I. leglo god. 1904. slabije vrsti uz cienu od 1 K .50 f. a veće vrsti
uz cienu od lo K po 100 komada. Nadalje imade smudjeva legla iz g.
1902. uz cienu od 10 K po i 00 komada.
II. leglo god. 1903. uz cienu od 1 K po komadu (oko 7t kg tcžki).
Po redu stizajućih naručba razašiljat će se ribe uz sve moguće
mjere opreznosti i uz shodnu uputu željezničkog osoblja kao brzovoz u
drvenim posudama na trošak i pogibelj naručitelja.


Naručbe valja upraviti pismeno na kr. hrv.-slav. dalm. zemaljsku
vladu, odjel za unutarnje poslove ili ih podnjeti kratkim putem narodno
gospodarstvenu odsjeku kr. zemaljske vlade (Zagreb, Opatička ulica br. H.)


Kupovnina se namiruje pouzećem.


U Zagrebu, dne 4. siečnja 1905.


Kr. hrv.-slav.-daliiiat. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.


poziv zbog uplate članarine i preibrojbe.


Umoljavaju se p. n. gg. članovi i predbrojnici, koji članarine ili
pređbrojnine još i za prošle godine namirili nisu, da toj svojoj dužnosti
čim prije udovoljiti izvole, jer se je već odpočelo ubiranjem
iste putem poštanskih naloga. Članarina, koja bi se u smislu družtvenih
pravila imala već tečajem I. četvrti svake godine uplatiti,
iznosi za članove I. razreda na godinu 10 K, za članove II. razreda,
koji dobivaju samo „Lugarski Viesnik" 2 K, a za one koji dobivaju
osim toga još i „Šumarski list" 6 K na godinu. Novce valja u .svakom
slučaju poslati na podpisano prudsjedničtvo (Zagreb, Markov trg br. o.).


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskog družtva.


Natječaj.


Vlastelinstvo Kutjevo traži 2 šumarska TJežbenika za unutarnje
i vanjske trajne poslove. Akademičko naobraženi i praktični imadu
prednost. Molitelji neka izvole priložiti uz svjedočbe o sposobnostim i
svietlosliku, te označe zahtjeve.


Potanje upute daja:


Šumarski ured vlastelinstva Kutjevo,


Begtež, z. p. Kutjevo.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 45     <-- 45 -->        PDF

95


Broj 1053. 1905.


Oglas di^ažbe stabala.


Na temelju odobi´enja veleslavnog županijskog upravnog odbora
županije modruško riečke od 14. svibnja 1897. broj 589. u. o. odnosno
od 13. kolovoza 1904. broj 1400. u. o. prodavati će se u nedelj u


19. veljač e 1905. kod ove kr. kotarske oblasti, putem javne dražbe,
na temelju pismenih do 11 sati prije podne predanih zapečaćenih i sa
57,, vadiuma obloženih ponuda, do sada dospjela redovita drvna gromada
zemljištue zajednice Drežnica i to:
1050 komada bukovih stabala, za tvorivo sposobnih, u ukupnoj
vriednosti od 14108 kruna.
Dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih sati kod ove
kr. kotarske oblasti.


Kr. kotarska oblast.


u Ogulinu, dne 18. siečnja 1905.


Blašković, kr. kot. predstojnik.


Svaku količinu


kupuje i dobro plaća


tvornica burmuticah od brezove kore


Bili Tfemešna n/Labem u Češkoj.
ŠUMARSKI LIST 2/1905 str. 46     <-- 46 -->        PDF

96 —


c^


CM


CM


P


CM


CM


CM


CM


CM


m
CM


S<


CM
CM


CM


CM


CM


CM


M
CM


Cesnrski austrijski i kraljeuskl ugarski
"——^ đuorskl noBooIidč ^^ ^


FMQO


postaja ug. državnih željozniea na hrvatskoj inectji blizu
Varaždina, nudja šumsko sjemenje i šumsko rastlinje
u Hrvatsku, Slavoniju, Bosnu i irlercegovinu kao i za
balkansko zemlje uz jeftinu tovarnu odpremu.


Uelikl zavod za kupovanje l prlredjluanje
šumskoga sjemenja.


Sa zračnim grijanjem i parnim tjeranjem, dostavlja
priznate kakvoće svih vrsti šumskoga sjemenja.
Kupuje uz najveće ciene žir, šešarice, bukov žir, kao sve
vrsti šumskoga sjemenja i moli za ponude.


^^ Cienici na zahtjevanje. ^ E


Veliki ciepiljnjak


preporuča sve vrsti šumskih rastlina za dalnju kulturu,
nadalje drveće za drvorede i najfinije conifere u 100
najljepših vrsti za nasade u perivojih.


1,´redjije Ivan Parfaš, pi´of. šum. akademije ii Zagrebu. Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dečak).