DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 259 —


Šta više, moglo bi se mirne duše ustvrditi, da se danas
šume još više satiru, jer ranijeg vremena, narod je bio ubedjen,
da šuma ima dovolino, da ih ima i prekoviše i da ih nikada
ne će nestati, pa ih je u tome ubedjenju satirao i upropasćivao.


Danas medjutim tvrdimo i svi znamo, da šuma nestaje,
da će jednog dana nastupiti oskudica i to osetna oskudica u
drvetu, pa ih pored toga znanja nemihce satiremo.


Razlika je ta, što ih danas satiremo i za podmirivanje
starih, naviknutih, uobraženih, nepotrebnih potreba i novih
faktičnih potreba, koje su izazvate napredovanjem industrije.


Razlika bi bila još i ta, što su nekada satirane sa ubedjenjem.
da ih neće nikada nestati, a danas se satiru sa ubedjenjem,
da će ih odista nestati, ali da nam neće biti ni od
potrebe, jer će drvo tobože zameniti gvoždje, i neki novi još
neizumljeni izumi.


Ono prvo dade se pre oprostiti nego ovo posljednje, i
ako mi neprestano vičemo, kako su sume za ranijih godina
nerazumnim gazdovanjem upropašćene, a mi ih danas upropašćujemo
pored svega urednog i modernog šumarstva.


I danas, pored ubedjen ja, da šuma nestaje, mnoge države
ne vode računa o privatnim i općinskim šumama, a često puta
ni o samim državnim, nego se redovno seče više, nego li što
priraste, pa i to bi se još moglo oprostiti, kad bi se isečene
površine ponovo pošumile.


Medjutim se vrlo često dešava, da privatnik isečenu površinu
isi^rči i pretvori u poljsko imanje, koje vrlo često, kad
se zemlja isplače, postane golet, seoske pak i općinske šume
nakon seče pretvaraju se u pašnjake, a na mesto državnih
lepih jelovih i smrčevih (omorikovih) šuma, vidjamo mnogo
puta posije seče mlade bukvike, dok se hrastove šume pretvaraju
u malovredne grabike.


Sve ovo čini se samo za to, što merodavni faktori često
ne će da vode ozbiljno računa o nestajanju šuma i nestašici
drveta, nego se ttži za što većom momentanom koristi.


Kulturne potrebe savremenog društva rasprostiru se sve
više, industrija kroči gigantskim korakom, a šuma biva sve