DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 260 —


manje. Drvarska trgovina uzima sve vedi obim, i nigdje 8e još
nije primetilo, da se drvo manje troši, ili da ga zamenjuju drugi
proizvodi, nego naprotiv potrošnja drveta biva sve veda.


Svi oni, od kojih, zavisi napredak države, i u čije je ruke
predata bududnost naroda, morali bi imati na umu redi glasovitog
šumarskog stručnjaka Melarda: »upotreba drva u
današnje vreme u mnogome je izmenjena, ali za
to ipak nije ni u koliko smanjena«.


Time završujemo ovaj člančić. kojim smo želeli podsetiti
čitaoce na opšte poznato zlo, da šuma nestaje, i da ih usljed
sve vede upotrebe drveta nestati mora. Puni smo ubedjenja,
da de on doista u mnogom ostati kao neki prigovor proti sada
vladajudim nazorima a potekao izmedju šumarskog osoblja, koje
svoj vek provodi oko gajenja i čuvanja ovog neocenjenog opštenarodnoga
dobra, boredi se pri tome gotovo u svima državama,
da mu se njegov rad, ako ved ne nagradi ono barem prizna.


Divjak.


Iz povijesti austrijskoga šumarstva.


Prigodom proslave 50-godišnjice vladanja Njegova Veličanstva
cara i kralja Franje Josipa I. izdao je posebni odbor
pod protektoratom ministra za poljodjelstvo spomen-spis, u kojem
je obrađena »povijest austrijskoga gospodarstva i
šumarstva i njihove industrije od godine 1848.
do 1898.<.


Djelo je veliko i opsežno a izašlo je u 5 svezaka nakladom
Mavre Perlesa u Beču. Dok se prva tri svezka bave prilikama
gospodarskim, odnosno i vrtljarstvom, veterinarstvom, osjeguravanjem,
gospodarskim strojarstvom i t. d., obrađeno je u
četvrtom i petom svezku šumarstvo i njegova
industrija, šumarska i gospodarska nastava, rad šumarskih i
gospodarskih pokušališta, šumarska i gospodarska statistika,
šumarska i gospodarska literatura, prilike šumarskih i gospodarskih
činovnika, službenika i radnika, lov i zaštita ptica.