DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 262 —


U primorski m je opet zemljama spalo šumsko gospodarenje,
bezbrižno iscrpljujući vrijedne šumske sastojine, na još
niže grane.


Svud a je u to doba austrijskim šumama, ma da im je
tadanje stanje njihovo i bilo tako različno, trebalo jedinstvenih
šumskih zakona, koji bi odgovarali tadanjim prilikama i zamijenili
stari šumski red, valjalo je ukloniti po šume štetne
rezervate i zemljišne služnosti, te unaprijediti šumarsku kulturu
njegujući šumarsku nastavu, trebalo je unaprijediti šumarsku
znanost i poduprijeti sva ona nastojanja, koja su išla za tim,
da podignu šumsko gospodarenje.


Prvim dvjema točkama dade valjanu podlogu šumsk i
zakon od 3. prosinca 1852,, koji je nepromijenjen još
i danas u krijeposti, i carski patent od 5. srpnja 1863.
0 otkupu i uređenju šumskih služnosti.


Što je sve u Austriji od 1848. do 1898. učinjeno za njegu
šumarske nauke i istraživanja, spomenut ćemo na drugom mjestu.


Razvoj, do kojega se u spomenutom vremenu podiglo
šumsko gospodarstvo, u uskom je eavezu s razvojem čitavoga
narodnoga gospodarstva, poimence industrije i prometila.


Tim je znatno porasla šumarska proizvodnja, a povisila
se i šumska renta, premda je šumska površina ostala, osim
nekoliko eamo iznimaka, prilično nepromijenjena.


Sadanje stanje austrijskih šuma, kao i razdioba
šumske površine po kategoriji posjeda, vidi se iz slijedeće
skrižaljke na str. 263.


Po njoj iznosi ukupna površina šuma u Austriji
9,706.620 ha, šu m ov i tos t joj je dakle 32-6Vo- Najviše
šuma — razmjerno prema čitavoj površini zemlje ima u
Štajerskoj 47*97o) a najmanje u Galiciji 2o"77o- Nu ako se u
račun uzme i obrast izlazi, da su primorske zemlje najslabije
šumovite.


Za razdijeljenje šuma po kategorijama posjeda,
najhitnija je karakteristika to, da u Češkoj, Moravskoj i Šleskoj
(TO-SVo čitave šumske površine) pa i u Galiciji (62´67o) pre