DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 264 —


teže privatni šumski v e 1 e-p osjed. Općinskoga


šumskoga posjeda ima najviše u primorskim zemljama


(50´47o) i Tirolu (50-97o)- U ostalim je alpinskim i podunavskim


zemljama pretežniji šumski maloposjed (od prilike 50Vo)-


Državne šume prevlađuju samo u Salzburgu (53-2´´/*´), Buko


vina (51´l7o); znatnu površinu zapremaju u Gornjoj Austriji


(19-S7o) i u Galiciji (157o)- Od čitave dakle šumske površine


otpada po prilici 607o na šume, kojima se gospodari.


Bit će da je ukupni godišnji prirast 27,523.241 č.


m. ili 2´83 č. m. po hektaru, kako ga iskazuju službeni podaci,
nešto premalen.
Kako je rasla proizvodnja drva u austrijskim šumama
osvijetlit će nam brojke o izvozu njegovu iz Austro-Ugarske.
Dok se godina 1852.—1860. popriječno izvozilo 5"6 milijuna
metričkih centi, iznosio je izvoz drva 1897. 3 milijuna metričkih
centi ili 7—8 milijuna č. m. Ma da su pri tom porastu proizvodnje
odveć brzo potrošene one velike zalihe staroga drva
poimence po karpatskim zemljama, ipak se ne treba plašiti budućnosti,
jer će Austrija, gdje skoro ´A ha šume otpada na
jednoga žitelja, uvijek ostati izvozna zemlja.


Uvoz drva u Austro-Ugarsku neznatan je, popriječno
2 milijuna metričkih centi ili V2 milijuna č. m.


Po razvoj šumskoga gospodarstva od 1848. do danas bio
je od najveće važnosti razvoj putev a imenito željeznica.
Godine 1848. imala je Austrija 1387 km. željeznica, 1898 pak


17.157 km a uza to još 1134 km. t. zv. »Schleppbahnen.« I
tako je transport po vodi, koji je 1848. skoro jedino i dolazio
u obzir za drvo, znatno stegnut transportom po kopnu. Na
dlanu je dakako od kakovog je zamašaja morao biti ovaj preokret
po gospodarenje i uređenje šuma.
Od isto tako velike važnosti bijaše i to, što je spa o
po trošak na gorivom drvu i drvenom ugljenu
od kako je u kućanstvo i industriju uveden kameni ugljen
i koks, nadalje i to, što je u tuzemstvu i inozemstvu porasao
potrošak na građevnom i tvorivom LVVU. Šumsko se