DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 265 gospodarstvo
dakle usljed toga moralo u glavnome obratiti
k proizvodnji ovoga potonjega. Kako transport vodom i splav-
Ijanje utječu na vanjski izgled i dobrotu drva građevnoga i
tvorivoga, bio je nuždan transport kopnom, dakle dobro izgrađenim
putevima. Ograničiti splavljanje trebalo je napokon
i 8 obzirom na zaštitu obala.


Tim su se doduše znatno povisili gospodarski troškovi,
al´su zato poskočile i cij ene građevnom i tvorivom
drvu od 1848. do 1898. za dvostruko dapače trostruko.


Danas cijene ukupnu produkciju sirovine u austrijskim
šumama na 100 —120 milijuna forinti godišnje.


Iz rečenoga proizlazi, da su se čisti prihodi šumskoga
gospodarstva počam od 1848. — općenito uzevši — znatno povisili,
a u više slučajeva i pomnogostručili. Smanjio se pak
čisti prihod samo ondje, gdje su šume bile opterećene služnostima,
gdje dakle posjednik nije imao koristi od toga, što su cijene
drvu poskočile a ipak je sam moraD snositi sve gospodarske
troškove.


I za upravu državnih šuma 1848. je godina početak
nove ere. Državne šume, koje su do toga vremena bile podređene
raznim oblastima, budu 1849. dodijeljene novo stvorenom
ministarstvu za kulturu tla i rudarstvo. U posebnom
šumskom de par tement-u bila je uprava državnih šuma,
0 koje su se do tada brinuli kameralisti ili rudari, po prvi put
u rukama šumarskih tehničara: Feistm antel-a, Wessely-a,
Hausegger-a,Bauer-a. Ovim muževi naima uprava austrijskih
šuma da zahvali novu svoju organizaciju: rijesenje šumskoga
zakona od 3. prosinca 1852. uvedenje šumarskih državnih ispita
i rijesenje carskoga patenta od 5. srpnja 1853. o otkupu i
uređenju služnosti.


Kad je godine 1853. raspušteno ministarstvo za kulturu
tla i rudarstvo, prenesoše upravu državnih šuma na ministar stvo
financija, a tim je u razvoju gospodarenja s državnim