DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 266 —


šumama nastupila kratka stanka, jer ne mogoše smoći
potrebnih im sredstava. Od 1855. počinje nesretno ono doba
prodaje državnih dobar a, kojom se posjed državnih šuma
s 1,290.50 Oha godine 1855. obalio na 634.408 ha godine 1885,
smanjio se dakle za čitavih 507o.


Novi život otpoče, kad 1872. prenesoše upravu državnih
šuma na ministarstvo za poljodjelstvo, koje bie utemeljeno
još 1867. Nova organizacija, koju je proveo zemaljski
nadšumarnik M i k 1 i t z, omogućila je upravi državnih šuma,
da u brzo naknadi sve ono, što je bila zanemarila, tako da
ona sad opet stoji na prvom mjestu među austrijskim šumarskim
upravama. Glavne točke te nove organizacije bile su:
samostalnost i strukovno vodstvo šumarstva u centrali, ustrojstvo
posebnih šumarskih ravnateljstva a njima na čelu šumarski
tehničari, samostalni šumarski činovnici kao mjesni Činovnici.
Državni posjed a i onaj zakladnih dobara opet se povećao
kupom. Počam od 1885. kupiše 181.000 ha od toga 148.060 ha
šume.


Pa i po uređenje šuma bio je od bitne važnosti taj
prenos državne šumske uprave na ministarstvo za poljodjelstvo.
Prijašni načini uređenja bijahu već zastarjeli, gdjegdje se na
uređenje i zaboravilo, a na mnogim ga mjestima nije ni bilo.
Tomu je zlu doskočio Miklitz svojom »instrukcijom za
omeđašenjCj izmjeru i uređenje šuma državnih i
zakladnih od godine 1873.« Ova se prislanja na saski
način uređenja, nu ipak je udešena tako, da se etat, koji se
izračunava dijelenjem površine, kontrolira još izračunavanjem
prihoda po metodi kameralne takse. Za šume po Karpatima
dopuštao se i jednostavniji način uređenja. Godine 1897. bilo
je uređeno 91 "470 ukupne šumske površine; na jednoj većoj
polovici tih uređenih šuma obavljena je već prva, na drugoj
manjoj polovici pače već i druga revizija.


I uređenje privatnih šuma znatno je napredovalo u
zadnjih 50 godina i to poimence u Češkoj, Moravskoj i Šleskoj,
nadalje u Gornjoj i Donjoj Austriji, Galiciji i Bukovini. Ne