DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 267 —


povoljnije su prilike u alpinskim zemljama, gdje tek 20% privatnih
šuma uređeno, i u primorskim zemljama i Dalmaciji,
gdje je površina uređenih šuma radi pretežnosti maloposjeda,
još manja.


U svemu bilo je Austriji 1895. od d-1 milijuna hektara
šuma uređeno 3*9 milijuna hektara dakle 40% ili odbivši
šumski maloposjed 577o. Još je dakle prostrano polje, koje
čeka rada.


Da se austrijskom šumarstvu i nadalje osigura povoljni
razvoj, bit će nužno pobrinuti se za zaštitu šume, za njeno
uređenje, koje 6e odgovarati današnjem vremenu, a toj zadaći
kao da baš nije u potpunom opsegu kadar udovoljiti današnji
već 50 godina stari šumski zakon. Poimence je nužoo, da se
šuma oslobodi sviju spona i tereta, da se poprave prilike posjednika,
a uza to, da se povisi šumarsko znanje i povoljnije
urede transportna i prometna sredstva.


II. Uporaba šuma.
(Po šumarskom savjetniku L. Hampelu.)


Razvoj šumskoga gospodarstva u zadnjih 50 godina najbolje
se očituje u izvanrednom porastu cijena za građevno
i tvorivo drvo. Kako nema statističkih podataka o šumarskoj
proizvodnji, osvijetlit ćemo taj porast cijena porastom izvoza
iz Austro-ugarskoga carinskoga područja, o kom je već naprijed
bilo govora, i prometom drva na željeznicama.


Tako se primjerice na sjevernoj željeznici cara Ferdinanda
u ovih 50 godina povisio ukupni iznos otpremljenoga drva
s 4742 t na 679.315 t, a od 1859. do konca 1896. — dakle
u 37 godina — porasao je iznos otpremljenoga građevnogatvorivoga drva s 20.778 t na 636.675 t.


U isto to vrijeme postala je uporabivost pojedinih
vrsti drveća mnogostranijom.
U dobivanju i dopremanju šumskih proizvoda
nije do sada, ma da je produkcija tako silno porasla, —
20