DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 268 —


valjda radi konzervativnoga duha šumskih radnika - bilo
onakvih poteškoda, kakve se skoro svagdje po drugim obrtima
očituju u nestašici radnika ili u njihovim zahtjevima na vedu
pladu. Taj konzervativni elemenat, koji je šumarskom gospodarstvu
ved nekako prirođen, kriv je opet s druge strane, da
oruđe, koje služi kod dobivanja šumskih proizvoda, nije baš
ono najbolje, što danas moderna industrija stavlja na razpolaganje.
Izvrsne amerikanske pile, pa one što ih fabriciraju
Dominicusovi sinovi u Remscheidu, kan´ da se baš nisu jako
udomaćile u šumi, kao ni Hawkey-ovo krčilo za panjeve.


S jačim je iscrpljivanjem šuma išlo uporedo i pobolj šanje
transporta. Snažno se razvijala izgradnja šumskih
puteva i žeijeznica, i sve više u nazadak potiskivala priprosto
splavljanje.


Sve su ove prilike povoljno utjecale na uporabu drveta,
a očituje se to i u porastu cijena za drvo.


Među nuzužitcimana prvom je mjestu dobivanje
kore. Smrekovoj je kori, koja se upotrebljuje samo
za prethodno strojenje, ili za strojenje slabih koža, katkat kao
dodatak jačim tvarima, stala je popriječno ista cijena. Drugčije
je s hrastovom korom, kojoj je cijena od mnogo vede
gospodarske vrijednosti, jer je njeno dobivanje vezano na osobit
način gospodarenja, kod kojega je sama proizvodnja drva tek
sporedne važnosti. Sume guljače bile su nekada vrlo unosne.
Nu kako je u strojbarstvu veliki obrt istisnuo mali, uvozi se
izvana jeftinija kora i svakojaki surogati, pa bududi da je taj
uvoz i prost od poreza, znatno je spala cijena hrastovoj kori.
No u Austriji se još uvijek hrastova šuma guljača isplaćuje
bar toliko kao najbolja visoka šuma. Šumarski savjetnik Hampel
osvjedočen je, da de se šume guljače i u budude ispladivati,
jer potreba na hrastovoj kori neprestano raste (U Njemačkoj
misle malo drukčije o tomu.)


Uporaba hranivoga materijala [iz šume izgubila je
na svojoj važnosti, jer je šumska paša u znatnoj mjeri potisnuta.
Možda de uporaba toga materijala opet doći do vrijednosti ako