DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 271 —


uzgojne prilike sredinom prošloga vijeka još vrlo nepovoljne,


nu ipak su se u zadnjih 50 godina podigle načinom, koji za


služuje svako priznanje.


Najteža je zadaća čekala šumare po južnim krunovinama:
po Primorju, Dalmaciji i susjednoj Kranjskoj
u pošumljen ju Krasa. U slijedećem ćemo poglavlju razložiti
kako 8U austrijski šumari riješili tu zadaću.


iy. PošiimljeDje Krasa.


(Po dvorskom savjetniku vitezu H. pl. Guttenb&rgu, c. k.
zemalj. šum. nadzorniku u Grazu.)


Krašk o kamenj e sastoji ponajviše iz skoro čistoga
ugljično kiseloga vapna; samo na gdjekojim je mjestima taj
vapnenac dolomitičan ili bituminozan. Na svim je dakle mjestima,
izuzevši ova potonja, rastrošba vrlo polagana.


T 1 0 je kameno, raspucano ima podzemnih špilja i Ijevkastih
udubina (dolina, ponikava), koje su opet uzrokom, da
nema nadzemnih vrela i potoka. Uslijed toga nastaje ljeti često
osjetljiva nestašica vode. Većim dijelom kraškoga područja vlada
zimi strahovita bura — sjever ili sjevero-istočnjak, — koji
oštećuje kulture. Po ponikvama, koje su nastale ispiranjem ili
prodorom, prekriveno je kamenje »t e r r a r o s s o rn,« ilovastom
zemljom, koja je uslijed sadržaja na željeznom oksidu poput
opeke crveno bojadisana i ispremješana s kamenjem, nu ima je
i tamo, gdje slojevi kamenja leže horizontalno. Ta crvena zemlja
dosta je plodna, budući da željezni oksid upija iz zraka amonijak,
pa tako djeluje kao gnojivo.


Obli k tl a je različit. Naći ćeš ravni, brežuljaka i gora.
Ove potonje pretežu u Dalmaciji, gdje se uzdižu sve do visine
ođ 1900 m.


Pod Krašem u užem smislu razumijevamo samo
neposumljene, kamene površine, koje su ponajviše obrasle rijetkom
nu dobrom travom, pa i služe kao pašnjaci. Marvu šio pase
sačinjavaju ovce i koze, koje su uništile pomladak sadanjih šuma,