DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 273
Pulj-a dolazi i C^aercus suber. Od četinjače : Pinus lialepensis,
pojedince Pinug pinea, podivljali »cupressus« i tri »juniperus-a«
(oxycedrus, macrocarpa i phoenicea).


Nekad je najveći dio Krasa bio pokriven visokom šumom.
Takovo mišljenje opravdava činjenica, da na Krasu ima još i
danas visokih šuma dobroga obrasta, a protežu se u velike na
takovom tlu, koje nije baš ništa bolje od današnjih golih površina.
Ovo mišljenje podupire napokon i studij povjesti i
mjegnih imena.


Pa kako je gotovo bez traga nestalo većine tih šuma ?
Glavni je razlog tomu u prilikama posjeda. Dok šume,
što se održaše, bijahu kroz stoljeća vlasničtvo države i veleposjednika,
bile su one, što ih danas više nema, vlastničtvo
općina, koje su svoje sastojine iscrpljivale bez obzira, a mladike
im opet uništiše koze i ovce. Površina šuma, koje su još sad
na životu, skoro je točno u obratnom razmjeru s površinom
zajedničkoga vlastničtva pojedinih mjesnih općina. Da je nestalo
četinjavih šuma krivi su i šumsk i požari, koji za
suha vremena ni danas nijesu rijetki. Nadalje je i sjek na
glav u mnogu negdanju šumu po Istri i Dalmaciji pretvorio u
kamenu pustoš. Nestašica drva, koja je bila posljedica svega
toga, silila je žitelje, da su za ogrijev tražili i mlade izbojke i
korijenje; to je opet sprečavalo prirodno pošumljivanje, a ono
malo zemlje otplavila je voda i raznijela bura.


Već stoljeća nastojali su tomu zlu doskočiti mnogobrojnim
zakonima i naredbama, nu sve to, poglavito zbog manjkavoga
nadzora, ostade bez uspjeha. I državni šumski zakon od 1852.


pobrinuo se doduše, da se očuvaju šume, koje su još tada bile
na životu, ali za pošumljivanje golih i pustih površina nije
pitao.
Prve korake u tomu smjeru učinio je gra d Trst , kad


je 1842. pokušao, da pošumi nešto kraškoga tla. Prve pokuse