DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 274 —


učiniše s listačama: hrastom> grabom i jasenom, nu ti ne uspješe
radi ljetne suše. Pa i smreka i jela uspijevahu samo na sjenovitim
mjestima, koja su bila zastiđena od bure. Pokazalo se,
da je od svih vrsti drveća najprikladniji crn i bor . Najstarije
sastojine crnoga bora, što ih je osnovao grad Trst, već su tako
visoke, da se u njihovoj sjeni već od nekoliko godina mogu
uspješno saditi jele i bukve. Visina im je 15 m, a promjer
25—30 cm. Naslaga humusa već je tako debela, da iz nje ne
proviruje više ni jedan kamen. Taj dobri primjer potakao je
i susjedne posjednike ])a se i ovi latiše pošumljivanja.


Kad je 1865. austrijsko državno šumarsko
družtv o pregledalo uspjeh pošumljivanja, umoli ono državnu
vladu, da posjednike pošumljenih zemljišta na neko primjereno
vrijeme oprosti od plaćanja poreza, da za vođenje poslova oko
pošumljivanja namjesti šumarske tehničare, te da i sa strane
države pruži pripomoći za pošumljivanje.


Država austrijska odazove se tomu poticaju i stavi
na razpolaganje potrebno osoblje, nastojeći, da predobije sklonost
pučanstva k pošumljivanju, osnuje biljevišta i odobri novčane
pripomoći.


Do godine 1880. ta su pošumljivanja zauzela toliki opseg,
da se površina pašnjaka znatno smanjila, a to je opet okolnost,
koja je pojačala otpor pučanstva proti daljnjem pošumljivanju,
pa se činilo, da bi bez posebnih zakonskih mjera bio ugrožen
daljnji uspješni rad oko pošumljivanja.


Od 1882. do 1887. izdani su za pojedine austrijske kraške
predjele posebni zakoni za pošumljivanje, po kojima
je za svaku zemlju ustrojeno »povjerenstvo za pošumljivanje.
« Zadaća ovoga bijaše, da katastrira sva ona zemljišta,
za koja mu se činilo, da bi trajna šumsko-gospodarska uporaba
njihova bila potrebna u interesu zemaljske kulture. Ta je
zemljišta valjalo u nekom, zakonom propisanom roku pošumiti.


Uobičajna uzgojn a metod a jest sadnja dvo-godišnjih
borića (crnih) u 30 cm. duboke jame. Gdje nema zemlje za
sadnju, donose je iz ponikava. Kulture se još ograđuju^suhim