DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 275 —


ziđem za obranu od marve. U blizini željeznica služi to ziđe
još i za obranu od iskara iz lokomotive. Poprečni troškovi za
prvo osnivanje kulture iznose po hektaru 70 for., k tomu treba
još pribrojiti 10 do 20 for. za ograđivanje i 20—80 for. za
popravljanje, tako da ukupni troškovi po hektaru iznose 100
do 200 for.


Tim je načinom pošumljeno do 1897. na osnovu zakona
za pošumljivanje u


Kranjskoj 1681 ha


Gradiška-Gorici 2570 ha


Trstu 567 ha


Istri 708 ha


Ukupno 5526
Površina, koja je određena za pošumljivanje iznosi 31.836 ha,
dok površina čitavog Krasa iznosi 240.800 ha.


Dakle od ukupne površine Krasa samo je maleni dio
opredjeljen za pošumljivanje — učinjeno je to s obzirom na
posjednike marve. Na daljnje će se proširenje šumske površine
moći misliti tek onda, kad budu te novo osnovane sastojine
tako stare, da će žiteljstvo moći u njima naći dosta zarade.


Uz pošumljivanje još su dvije okolnosti, koje su smanjile
puste površine kraškoga područja naime : čuvanj e onih šuma,
što ih je još bilo i dioba općinskih pašnjaka.


Kod istraživanja kraškoga područja po »povjerenstvu za
pošumljivanje« ispostavilo se, da je na mnogim mjestima bilo
ostataka šumske vegetacije, koji bi se bili mogli održati na
životu, od kojih bi se dapače, kad bi ih potpunoma očuvali
od marve, mogli nadati i ponovnom prirodnom pošumljenju.


Valjanim je zabranama do 1897. u primorskim zemljama
ništa manje nego 22.500 ha pašnjaka pretvoreno u nisku šumu,
koja svom gospodaru već sada odbacuje priličnu korist.


Kraške su se pustoši smanjile nadalje i tim, što su po
mnogim općinama, poimence u grofoviji Gradiško-goričkoj, zajednički
pašnjaci podijeljeni kao »slobodno vlastničtvo« među
pojedine članove općine, u koliko nisu po zakonu opredjeljeni