DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 276 —


za pošumljenje. Posljedica te podjelje bijaše, da je pojedini
novi vlastnik očistio svoje zemljište od kamenja, koje je upotrijebio
za ogradu, te dotadanji slabi pašnjak ved prema prilikama
pretvorio u šumu, polje ili livadu. Tim načinom nastade
4855 ha šuma, 1819 ha livada i 452 ha polja. Vlastnici ovih
zemljišta napustiše sada pašu te se dadoše na hranjenje irarve
u staji, dadoše se na mlijekarstvo.


U kraljevini Dalmaciji nisu ovakove mjere za
pošumljenje još provedene, jer bi radi nepovoljnih prilika bili
troškovi mnogo vedi i jer još po prostranim površinama ima
ostataka hrastovih šuma, iz kojih bi se, kad bi ih očuvali od
marve, u brzo razvile hjepe šume. Od 1873. zakonom je zabranjena
prodaja korijenja i ugon koza na zemljišta, koja bi
se dala pošumiti. Od 1876. državnim je zakonom određena
dioba onih opdinskih zemljišta, koja su prikladna za kulturu,
i izlučenje jednoga dijela tih zemljišta za pošumljenje. Pošum-
Ijivanje, kako je to određeno zakonom od 1888, izvodi se
ograđivanjem, zabranom šumske paše i drugih užitaka, a gdje
je od potrebe sjetvom i sadnjom. Zemljišta, koja valja pošumiti,
katastrirana su i pod nadzorom oblasti. Tim je načinom stavljeno
pod zabranu ved oko 155.000 ha, koje bi ved mogli nazvati i
šumama. Paša koza zabranjena je na 455.000 ha.


Nije zanemareno ni umjetno pošumljivanje. Uspjeh svih
tih mjera vrlo je povoljan. Troškovi od 1888—1897 iznosili
su 747.661 for.


Danas se dakle ved može smatrati riješenim problem ponovnoga
pošumljenja austrijskoga Krasa.
(Svršit će se.)


JZJ X S ´JL´.ick-JE^-


Osobne viesti


Ban kraljevina Hrvatsko, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
absolventa kr. šumarske akademije zagrebačke, Paju Pop o vica privrem
šum. vježbenikom kod kr. kot. oblasti u Vrbovskom sa sustavnom pripomoći.