DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 277 -
Umro. Gedeon Ciganović, šumarski pristav kod otočke imovne
obćine umro je dne 29. travnja 1905. Pokojnik rodio se je u Medku kod
Gospića. Šumarske nauke svršio je na križevačkom šumarskom učilištu.
Službu je nastupio god. 1886. kod otočke imovne obćine. Prem jakog
tjelesnog ustroja pokazala se je neizlječiva bolest na brzo, tako, da je
god. 1903. bio bolesti radi na 1 godinu privremeno umirovljen. Stupiv
te godine, na oko oporavljen opet u aktivnu službu, ginuo je sve više
i više, dok mu na 29. 4. nagla smrt neprekinu nit života. Dne 1. 5.
pokopan je uz veliko saučešće činovničtva i gradjanstva otočkoga.


Pokoj mu duši!


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrv.-slav. dalm. zein. vlade, odj. za unutarnje
poslove od 3. svibnja 1905, br. 46576 ex 1904., kojom se odredjuje, da
je činovnicima krajiških imov. obćina uvid u „opis sposobnosti" samo
dozvolom zem. vlade omogućen.


Povodom upita gospodarstvenoga ureda jedne imovne obćine, da
li je upravitelj gospodarstvenog ureda na molbu područnih činovnika
imovne obćine dužan ovim dozvoliti uvid u njihov opis sposobnosti,
odpisuje kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, znanja i budućeg
ravnanja radi slijedeće:


Prema §§. 49 i 50 naputka G) k zakonu od U. srpnja 1881,
kojim se razjasnjuju odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15.
lipnja 1873. o imovnih obćina u bivšoj hrv. slav. vojnoj Krajini, ima
se kod gospodarstvenog ureda imovne obćine voditi: o svih činovnicih
i službenicih „opis sposobnosti". QuaIifikations — Beschreibung", a o
svih, za mirovinu sposobnih činovnicih, „osobni izkaz" (Personalstandes-
Ausweis" :).


Upravitelj gospodarstvenoga ureda imovne obćine vlastan je po


dručnim činovnicima dozvoliti uvid ili izdati prepis samo „osobnog iz


kaza". — Sadržaj pako „opisa sposobnosti" ne ima se u pravilu pri


obćiti činovniku, nu ako dotičnik misli, da ga upravitelj gospodarstve


noga ureda nije pravedno i sdušno opisao, prosto mu stoji zamoliti


od kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, uvid u sposobnik, koja


će prema postojećim prilikama o dotičnoj molbi odlučiti.


Eventualno dozvoljeni i obavljeni uvid u opis sposobnosti ima se


u istom upisati, pak ta okolnost po dotičnom molitelju vlastoručno po


tvrditi.


Naredba kr. hrv. slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove od 35. tranja 1905. br. 37711, kojom se zbog ujednostručenja