DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 530 —


jednačivao dohodka unutar pojedinih perioda samo zato, jer bih za
obilnije dotiranje prve periode bio morao načimati skor o polovic u
sadanjega fundusa instructusa II. odnosno III. periode premještanjem
dotičnih odsjeka, koji, za sada sigurni i u sastojinama se nalazeći
fundus instructus, bi mi bio imao za buduće nadomjestiti problematični
popriečni prirast. — Bio sam stoga gospodarstveno sasma u pravu, ako
sam, izjednačenje tim više propustio, jer je prilično izjednačenje užitaka
za II. i III. razdobje, na koliko je to pri računu sa popriečnim prirastom
i na dugo doba u obće moguće, jur postignuto, a sasma opravdano, da
sadanji uživatelj te šume, koj je nekimi prehvati (prodaja i izprebranje
hrastova) veće koristi iz šume jur crpio, tečajem I. periode stegnuće užitaka
podnese.


Da u mojem petitu za odustajom od izjednačenja prihoda u periodama
kao i kontiranja većeg broja perioda sa drvnimi gromadami
nisam počinio nikakovog, a kamo li smrtnog grieha, neka dokaže sliedeći
citat iz: Die Forstbetriebseinrichtung od A. vit. Guttenberga 1903. (kojeg
diela pri pisanju mojih pripomenaka niti kod ruke imao nisam, a neznam
da li je u ovo vrieme u obće izašlo bilo): „Eine weitere Vereinfachung
hat in lezter Zeit vielfach insofern Platz gegriffen als auch die
Zuteilung der Nutzungsflachen nur fiir die ersten Perioden des Umtriebes


— dabei aber in der ersten Periode getrennt nach beiden Jahrzehten—
erfolgt, und die Berechnung sowie die etweige Ausgleichnung der iVIassenertrage,
sofern nieht ein strengerer Nachweis der Nachhaltigkeit erforderlich
ist, auf diese beiden Jahrzehnte beschranckt wird. Die fiir die
folgeden Perioden verbleibenden Nutzungsflachen werden in diesen Falle
nur summarisch ansgewiesen, und deren weitere Zuteilung sovvie eine
etva fiir die spateren Jahrzehnte notvvendige Ausgleichung der Massenertrage
bleibt den spateren Revisionen der Einrichtung vorbehalten. Man
konnte dieses Verfahren als ein unvollstandiges komb. Fachwerk bezeichnen
(str. 143.)" Iz ovog citata proizilazi: a) daje moj zahtjev teoretički
podpunama opravdan, b) da bi se ovom methodom uređjajni elaborati
za obć. šume puno brže sastavili i c) da bi usuprot ovog ujednostručenja
njihovog obradjivanja u osnovi bili sadržani svi podatci, na
temelju kojih bi se u slučaju potrebe jošte uvjek naknadno iz
gospod. osnove mogli izvaditi i izračunati oni podatci, koji bi potrebni
bili. da se dokaže i najstrožija potrajnost (kod prodaja, prehvata itd.).
G. n. B. moralo je pri koncipiranju njegovog odgovora ovladati
upravo potencirano nerazpoloženje, kad je mogao dovesti u dvojbu moj
pripomenak da sam od wiirteniberžana recipirao i prema našim odnošajima
obradio osnov u zakona od 26. ož. 1894., ter se smatrao ovlaštenim i
pozvanim da tu moju tvrdnju „svede na pravu mjeru" i da konstatira: