DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 532 —


dugo dok je s istinom u skladu, pa da te osnove nije mogao u jednoj
noći odsjek stvoriti, jer su nazori u onoj osnovi sadržani, koju je šum.
odsjek bio predložio diametralno drugi i drugačiji no u ovom novom
izvadku, na kojem jošte niti crnilo suho nije, i koje odkriva sasma
drugu juridičko-stilističku tehniku (naravno ne moju već onu \viirtemb.
zakona). Nakon što je g. M. tu osnovu odobrio, predao sam ju o podne
u šum. odsj. g. Z. — Već treći dan obdržavana bje na temelju tog
mojeg izradka anketna sjednica, pa je s odnosnimi nadopunjci isti postao
i zakonom, o ćemu se medjutim može svatko uvjeriti, koj naš
zakon s wurbemb, sravni. — Nikada nisam tvrdio da je taj zakon iz


ključiva moja duševna .svojina, ali sam svakako ovlašten da uz okolnost
što sam poznavajuć medju inimi i wiirbemb. orgazacioni zakon, u jednoj
noći osnovu našeg zakona prema onoj obradio upravo onda, kad je
šum. odsjek sa svojom organizacionom spretnošću bio na kraju, uztvrdim
da sam taj zakon recipirao i obradio j a tim više, što je s predajom
te moje zak. osnove u šum. odsjek unišla i knjiga: „Die forstlichen
Verhalltnisse Wiirtembergs, Stuttgart 1880." koja je tamo na stolcu uz
g. Z. njekaliko mjeseci i odsjedila. Dosljedno tome nestoji tvrdnja g.
n. B. niti njegovih informantah „da sam ja kod stvaranja jednog i
drugog zakona samo sudielovao i ništa više", već naprotiv tvrdim, da
su kod izradbe tog zakona informanti (ako ih je bilo više) g. B. jedva
i sudielovali, već da je u pretežitom svom dielu moja vlastita tvorevina,
što dokazuju i u mene pohranjeni koncepti. Bivša gg. š. vježb. J. i M.
koji su iz moje žup. uređovnice odnosili arak po arak organizacionih
izradaba, koncepta za provedbene naredbe itd. u šum. odsjek, najklasičniji
će biti svjedoci o tome, tko je na našoj organizaciji radio , a
tko je sudielovao. Nu pustimo to! Meni do hvale, slave i zasluga,
nije stalo. Kao čovjek koj sutra stupa u pedesetu, a danas sam sretan
i zadovoljan što mogu da u srezkom gospodarenju provodim svoje
stručne ideale — preozbiljan sam a da budem i — častohljepan. Ta i
takova svojstva dadu se pribirati samo u tmurnoj atmosferi birokratskog
štrebanja, za koje ja barem nikada sposobnostih pokazivao nisam. Gieli
svoj vijek sam bio prepošten a da se okitim tudjim perjem, dok sam
naprotiv od čiste ljubavi s prara struke kojoj sam se posvetio, svagda
nastojao da našim stališkim probitkom posvetim sve svoje sile, što ću
nesmetano činiti i buduće.
Nu vratimo se stvarnim i načelno opriečnim našim nazorima. Nije
u pravu g. n. B. kada na str. 256. opravdava potrebu detailiranog sastavka
obće porabne osnove za prva tri razdobja, pozivom na zasj^-cajuće
ustanove austr. uredj. naputka, tobože zato: jer da on za obte rećen
e šume dozvoljava detailirani sastavak i za cielu obhodnju —