DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 535 —


pogledu barem za svoju osobu — kao nepotrebne i suvišne — zahvalno
odkioniti. Isto se imade i sa opazkama stavljenima na P "/g u smislu čisto
prihodnom kao i na s moje strane učinjenu uputu na str. 20. Judeichova
diela. Kad bi pri pisanju mojih opazaka bio pošao s onog
doktrinarnog stanovišta na kojem se je nalazio g. n. B. pri svojim odvratcima,
i kad bih htio u onom obsegu da stručnom svjetu pamet
solim, tad bih bio morao pisati knjigu a ne članak; —no onim časom
čim se pozivljera na citate ili strukovnu literaturu, riješen sam dužnosti
da opetujem detaile koje svaki stručar poznavati mora.


Kada u Schneiderovoj formuli valja upotrebiti činbenik 400, a kada
800 valjda je kritika ustanovila, a njezini prigovori odnosili su se na
teoretički dio formulinog postanka. No da su činbenici te formule
živi, da se ona u ure d j aj ne svrhe zaista i s uspjehom
u Cislajtaniji upotrebljuje lahko mi je usuprot prigovora
g. g. P. i B. dokazati, ako čitatelje uputim na str. 136. „Hilfsbuch
fiir den Forst- und Weidmann" Bohmerlovog kalendara za god.
1904. gdje će naći: „Hilfstafel fiir die Ermittlungdes des Zuwachspro


centes nach der Schneiderschen Formel: Z = -^—
u D.
Tko znade da se prilozi tog Hilfsbucha uvjek upodpunjuju prema
željama praktičara, taj nesraije napisati, kao što je to g. n. B. na str.


270: „da proizlazi dokazanim da po piscu (t. j . meni) predložene formule
nije spretna za izračunanje prirastnog postotka"! Kako nije spretna,
kad ju tja cislajtanski šumari i uredjajnici u praksi rabe?
Da je računanje sa popr. prirastom najjednostavnije to gosp.
ured. P. vjerujem, a da je za uredjenje obć. šuma i najbolje jest tvrdnja,
koja isto toliko vrijedi kao i moja negacija. Tuj ne može biti mjerodavno
drugo, već ono što se dokazanim uzeti imade. Tko je od nas — prućih
se — bio svojimi tvrdnjami sretniji, prepuštam sudu čitaoca, osobito
onda, ako ga upozorim, da austrijski uredjajni naputak desetgodišnje
etate računa samo sa tekućim prirastom, a ne popriečnim —
vidi str. 74 istoga: „ werden zu einer endgiltig ermittelten Hiebsflache
iuhren und der auf lezterer erhobene Massenvorrath, vermehrt um den,
auf die Mitte des Wirtschafts Zeitraumes berechneten 1 a u f e n d e n Zuwaehs,
bildet den Massenhiebssatz fiir das Jahrzehnt".


I glede definicije o gospod. programu nemogu da se pokajem. Ako
ima pl. obć. Turopolje 1000 jut. visoke hrastove šume, u pl. obć. Draganić
lO´J jut. isto takove, to će koli gospod. osnova Turop. luga toli
gosp. program Drag. luga imati s tehnička strane da (pri istoj i jednakoj
gospodarstvenoj svrbi!) sadržaje jedne te iste gospod. predloge, izizkivati
jedne te iste predradnje i zaključke. Samo će tamo biti to sve u puno