DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 536 —


puti večem obsegu za obaviti, jer je ploština za toliko veča. Dapače
bi u onom slučaju, da je dobni razred u Tur. lugu izjednačen ili jedini,
a u Draganiću da su znatno poremećeni, tamo gospod. osnova bila
jednostavnija no ovdje program. Kada je ali za ovršenje stručnoga nadzora
polit, oblasti laglje da imade stanovitu ploštnu veličinu unapried
opredieljenu, tada tih, našim naputkom opredieljenih 100 jut. nije odredjeno
iz stručno-tehničkih već iz administrativnih razloga, a oti za
obezkriepljenje moje definicije ne mogu biti mjerodavni, pošto bi naputak
bio mogao isto tako 50. ili 150 jut. odrediti kao ploštnu jedinicu,
za koju valja sastaviti gospod. program.


Niti prigovori g. n. B. na str. 277. proti uporabi Hufnagelove methode
za ustanovljenje etata kod programa, naročito bojazan da bi se
princip potrajnosti njenom uporabom mogao bezuvjetno i svagda izigrati
nestoje, jer se toj bojazni dade onda, kada i gdje bi dobni razredi
bili „stark abnorm" doskočiti: „durch Aufstellung einer Altersklassentabelle
oder \venigstens durch den Vergleich der Gesamtlache der in die
Ertragsrechnung einbezogenen Bestande mit der Grosze der f´iir den Rest
des Umtriebes verbleibenden Nulzungstlftchen´-*, korekturom izračunanog
etata, — dočim da u drugim slučajevima, gdje neima u postupnosti
dobnih razreda preznatnih razlika, Hufnagelova metoda, osobito za šume
maloposjednika svrsishodno nefunkcionira — dokazati je g. n. B. jošte
uvjek ostao dužan, — a biti će to tim teže, što je prof. Guttenberg u
svojem najnovijem dielu toj metodi i mjesta dao!


Skroz na krivom je putu g. n. B. sa svojom erupcijom na str.
278.—280. gdje moj „Hinterthiirl" krsti „smjelom riječi", pošto je sasma
suvično tu moju pripomenku na sebe potegnuo. Ona se nije ticala
nijedne osobe, van se je odnosila na onaj u polit, administracije svakdanji
pojav, gdje po sto puti mora da strukovno tehničko stanovište
popusti inim — recimo samo: obćim obzirima. A baš iz tog razloga su
bolji topogledni propisi u ug. naputku za uredjenje šuma, jer su precizni
i s temeljnim načelom uredjenja skladniji.


Puno sam zahvalan g. n. B. na poduči glede razlike o šumama
zaštitnima i zabranitima, podieljenoj mi na str. 298. no ja se s tom podukom
obzirom na ono što sam sam u br. 8.—11. „Š. 1." od 1903.


o tom predmetu pisao, danas više koristiti ne mogu. Svakako držim
da g. n. B. šumski zakon iliberalno tumači kad drži, da je polit, oblast
već na temelju §. 23. š. z. ovlaštena, da od posjednika zaštitne šum-e
može zahtjevati predlog drvosječne osnove ili tja tražiti da za uporabu
prehvata takav privatni šumoposjednik mora izhoditi privolu nadležnih
´ A. R. V. Guttenberg. Die Forstbetriebseinrichtung. Wien 1903. str. 159.