DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 537 —


vlastih. — Kad bi torau tako bilo, tada bi bilo dovoljno da cieli šumski
zakon sadržaje samo jedan i to paragrafa 23. — Glede šumah zabranitih
{§. 19. š. z.) mogla je to polit, oblast zahtjevati po §. 23. š. z. jer §. 19.
propisuje osobit i način postupka (event. sastav, osnove, programa, ili
inih špec. propisa). Ali glede šuraah zaštitnih (§. §. 6. i 7. š. z) nije po
§. 23. š. z. mogla polit, oblast ništa inog odrediti, van što je u §§. 6. i


7. taksativno navedeno. Inače bi bio sam zakon illuzoran. Pa upravo
zato i jest došlo do izdanja specialnih zakona, koji su — jer se je državna
vlast očutila ponukanom da proti zloporabi privatnika u obće
odlučnije postupa — puni strožijih i detailiranijih propisa, no ih sadržaje
sam šumski zakon.
Jedna polovica od onoga stoje g. n. B. na str. 300.—^310. napisao
bila je suvišna, a druga polovica nepotrebna, jer nije poslužila nikakovom
objašnjenju, jednostavno stoga: što sam ja pisao o reambu laciji
šumskih medja, a g. n. B. o novoizmjeri urediti se imajućih
šuma. — Skoro u svim uzvratcima g. n. B. dade se sljediti jedan trag.
On si na moje prigovore konstruira odgovor kakov ide u prilog njegovom
stanovištu, pa tada na široko i daleko objašnjuje ono što njemu
ide u prilog. Sasma moderno. Medjutim ćemo cieli taj priepor možda
moći u kratko riešenjem ovog zadatka dokončati. Ja bih rado znao na
koji će način g. n. B. polygonometričkim načinom prema postojećem
kat. nacrtu reambulirat i posjed zem. zajednice ležeći posried moslavačkog
gorja, kad na cieloj periferiji te obć. šume neima niti jedne
stalne, poznate, izhodištne točke? — Druga je, izmjerit i ploštinu
stanovite šume i izraditi njezin nacrt na temelju prosječne mreže, a
druga je reambulirati nepoznatu medj u periferije stanovite šume
prema jur predležećem nacrtu. Hic salta! — Nisam u položaju
da ću moći kontrolirati sadržaje pojednih uredjajućih zapisnika, no hotio
bi se, poznavajuć mišljenje našeg seljaka sada već okladiti, da će se
u nO"/,, od njih zahtjevati u prvom redu reambulacija medja obć. šumskog
posjeda, te da će svagdje zem. zajednica drage volje u te svrhe
doprinositi novac i prije, nego li za izradak samog uredjajnog elaborata,
pošto je onaj prvašnji interes seljaku puno bližji no ovaj potonji, za
koji se kod njega imade razumjevanje istom probuditi i polučiti.


Na str 312. prigovara g. n. B. mojem razporedu dedailnih taksatorskih
radnja naročito želji, da se ponajprije izmjeri nutarnji terrai nsk
i detail u brdski m šumama i unese u nacrt uvijek onda, ako
neimamo na razpoložbu nacrta, u kojemu je već od prije urisana mreža
razina (Horisontalkurwen), a tada istom da se pristupi konačnom razdielenju
unutarnje razdiobe šume, a zaboravlja da je sličnu odredbu
propisao u §. 6. toč. 1. uredj. naputk , samo što ju je stavio iza gosp.