DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 538


razdjelenja, a ja ga želim imati obavljenim prije. I u ovom slučaju ću


dokazati praktičnim primjerom daje pravo na mojoj strani. Neka imadem
provesti gosp. razdielenje u šumi velikoj 600 jut. koju šumu tvori duga
kosa, kojoj su strane položite prema istoku i zapadu, dočim se sredinom
kose proteže greben (hrbat), koj oba ta pleća dieli u dvje pole.
Sjekoredi su dani već samim položajem pleća, a po smislu uredj. naputka
morati ću tu šumu razdieliti u 6 po 100 jut. mjerećih odiela.
Zar ću ja te odiele moći geodetički vani prij e odbosti ili u nacrt urisati,
dok nisam mjeračkim nastrojem greben stacionirao ter ga u nacrt
unesao, dobiv tako terrainsku okostnicu šumišta, odnosno abscisu, iz
koje ću nakon proračunanja ploštine odiela prosjekani kao ordinatama
opredieliti razmedje pojedinih odiela ? G. n. B. bi me puno obvezao kad
bi izvolio objasniti način, kako ki potonju radnju prije obave prvašnj
e tehnički ižpravno rješio. Ja barem inog načina za riešenjo te
operacije nepoznam, niti se neuzkraćujem toga priznati, jer mi sva teorija
za o to uporišta nedaje.


Da se ja, imajuć konkretni slučaj i brdske šume pred očima nisam
ogriešio o teoretičkeuredjajne zasade kad sam uztvrdio, da će se u mnogim
slučajevima unutarnja izmjera šumskog detaila i okostnice morati prij e
gospodarstvenog razdielenja šume produzeti, dokazuje str. 212 Guttenbergovog
jur cit. diela, gdje se govori o predmetima izmjere: 6. Die
Linien des Einteilungsnetzes, soweit dieselben schon vor der Vermessung
bestimmt festgestellt werden konen. Wenn aucb der Entwurf der Einteilung
de r Vermessun g vorherzugehen liat, so werden doch manche
Linien derselben erst aufGrund der lezten endgultig festgestellt
werden konnen, da sich der Verlauf mancher Linien, die Grosse der
betreffenden Abteilungen, die zvveckmasige Lage einzelner kiinstlicher
Trennungslinien u. s. w. erstnach erfolgter. Auftragung der Vermessungsergebnisse
bearteilen lasst."


Gudira se vrlo g. n. P. i g. n. B. da oni moje zahtjeve za što
preciznijimi tasatorskimi metodama, odbijaju na račun dosadanje uredjajno
prakse. — Ti prigovori nemogu stajati već zato, što je naš naputak
jedan od najnovijih, ter što je imao u svojim propisima glede
provedbe taksat. detaila uvažiti i sve najnovije tečevine šum. znanosti.
Ako ja to tražim — to netražim ničesa što sa znanošću i njezinom
praktičnom prilagodbom nebi stajalo u skladu, pa su stoga topogledni
prigovori obojice gospode bili skroz suvišni.*)


´J U aust. uredj. nap. osim toga što propisuje uporabu prihodnih skrižaljka
za opređielenje stojbine, Iraže u opazci (str. 63.) „Die Bestanđesmittelholie liefert in
đen verachiedenen, zumal in den hoheren Alteraatnfeo einen brauchbaren Massstab
zur Auschatzung der Btandorts- odar Ertragtitreclasse", kako sam slifino i ja tražio.