DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 541 —


u razlici tih načina i sjekova prije nisam bio na čistu, pa prema tome
imadu odpasti moji pripomene! izneseni glede propisa §. 18. toč. b) našega
uredjajnoga naputka. I ako bi time uredjajni dio tog pitanja bio
riješen, to držim da šumsko-ogojna i nazivoslovna strana istoga jošte
uvjek dostatno razbistrana nije. Pod „oplodnom sječom" (sa njenim
sumračnim, prozračnim i dovrsnim sjekom) razumijevali smo onaj način
sječe, kojeg Njemci zovu(Der Waldbau. Dr. Karl Gayer. Berlin 1882.) Erste.
„schlagweise Schirmbesamung" — pojam sječinskih operacija, pomoćju
kojih bude dotični odiel unutar 10—15 godina naravnim načinom pomladjen
i stara nadstojna sastojina sasječena. Pod „Femelschlagbetrieb´
razumjeva gornji pisac takodjer pomladnju sastojine naravnim načinom,
ali vodjenjem sječina trajućih 30—50 godina. To je sasma druga operacija
od one prvašnje, tuj imade sasma drugog stručnog utiecanja na
staru i mladu sastojinu no kod one prvanje. Ako je ona prvanja tipična
za čiste bukove šume, ona se druga provodi u mješovitim (jela
bukva, smreka, ili jela-smreka) sastojinama. Ako mi i ovu operaciju
krstimo „oplodnim sjekom" onda ili pobrkamo udomaćene kod nas pojmove,
ili nam je hrvatska stručna terminologija za jedan šumsko-uzgojni
pojam odnosno izraz nepodpuna. Jer da jedno i drugo nije i nemože
biti jedna te ista „oplodna sječa" neka je dokazom okolnost, da
u slučaju ako želimo iz naše „oplodne sječe" (schlagweiser Hochwaldbetrieb)
prieći u „prebornu sječu" (Plenterbetrieb) toga neposredno provesti
nemožemo, već moramo iz naše „oplodne sječe" sastojinu istom
provesti u „Femelschlagbetrieb", a iz ovoga istom u prebornu sječu´).
Što se dakle naše strukovne terminologije tiče to stoji jedno: da (meni
barem) hrvatski izraz za „Femelschlagbetrieb" nije poznat, pa kad bih
htio da u hrvatskom stavku izrazim ovu misao, što sam ju gore više
razpreo o prolazu iz oplodnog sjeka u preborni, to bi tada po razjašnjenju


g. n. B. morao napisati: „da je prolaz iz oplodne sječe u preborni sjek
moguć samo preko oplodne sječe", kojemu stavku bi — blago rečeno
— manjkao svaki smisao. Ako dakle g. n. B. sa mojom kovanicom nije
sporazuman, to nam neka on izvoli okrstiti „Femelschlagbetrieb" shodnijem,
pa ćemo ju u brzo poprimiti, bude li ona jače i oštrije osebine
te sječinske operacije označivala i od naše „oplodne sječe" ju lučila,
kao što ju i lučiti mora, pošto ona obzirom na ono što sam o njezinoj
karakteristici gore više rekao, može biti samo posebn a vrs t oplodne
sječe, dočim oplodna sječa u smislu našeg nazivoslovja nikako nije pa
niti biti nemože.
Da se medjutim „Femelschlagbetrieb" nedade onako jednostavno
´) Aus der Theorie und Praxis des Femelschlagbetriebes. Von Arnolđ Engler.
Bern 1905. str. 26.